Revolúcia pracovných možností

Ani nevieme ako, dostali sme sa do novej a zaujímavej dejinnej epochy.

V posledných rokoch sme svedkami prevratných revolučných zmien. Internet a komunikácia zmenili náš život. A menia ho neustále. Má to mnohé dôsledky. Ujsť niet veľmi kam.. Okrem iných vecí dochádza k významnému predefinovaniu pojmov práca a zamestnanie. Ich pôvodný obsah sa mení.

Zamestnanie mení svoju formu, obsah i zameranie.

Predchádzajúce generácie boli navyknuté na tradičný klasický model. Zamestnanie na celý život. Možno jedna-dve zmeny počas celého produktívneho života. Tomu zodpovedalo i klasické delenie zamestnaní. Niekto bol robotník, niekto remeselník, iný roľník, ďalší riaditeľ. Ak bol niekto učiteľ, tak bol učiteľom po celý život. Veď čo iné by robil ? Niekto bol celý život zamestnanec. Iný celý život živnostník. Niekto podnikal. Plus, mínus nejaké malé individuálne zmeny. Alternatívy obmedzené a redukované. Inak pevný, zabehnutý  až zabetónovaný systém. Každý vedel, čo je.. Taký bol štandard.

Globalizácia, internet a mobilné technológie priniesli zásadnú a radikálnu zmenu.

Priniesli vysoký stupeň slobody. Ale i vysoký stupeň náročnosti, dynamiky a adaptácie. Nároky na rýchlu a pohotovú adaptáciu na rýchle až neočakávané zmeny. Klasická rigidita a zotrvačnosť sú minulosťou. Sloboda znamená, že sme stále menej závislí na mieste a čase. Internet nám umožňuje väčšinu práce vykonávať na diaľku. Môžeme ležať v posteli, alebo ležať pri mori a zároveň pracovať. Nemusíme viac sedieť v kancelárii, ani vo výrobnej hale. Hranice medzi jednotlivými pracujúcimi sa stierajú. Niekto môže podnikať vo viacerých oblastiach. Môže naraz riadiť viac činností. Zamestnanec môže vykonávať širokú paletu činností a výkonov.

Nová sloboda prináša i určitú stratu nezávislosti.

Nielen výhody a možnosti, ale i tlak na výkon a kvalitu. Moderné technológie nás nájdu všade. Ťažko sa vieme schovať, ťažko vieme ujsť. Sme stále viac závislí. Nestačí len mechanicky pracovať. Pozor ! Sme stále viac vystavení konkurencii. Práca, ktorá môže byť ľahko reprodukovateľná, môže byť ľahko a rýchlo automatizovaná. Počítač ju urobí za nás. Rýchlejšie a presnejšie. Človek sa vtedy stáva zbytočný.. Pokiaľ niekto na opačnej strane sveta dokáže našu prácu robiť lepšie a lacnejšie, naše prežitie je ohrozené. Pokiaľ vedia našu prácu urobiť v Číne, alebo vo Vietname za polovicu nákladov, tak musíme uvažovať o zmene. Skôr, či neskôr. Svet je globalizovaný. Sloboda a technológie majú i tienisté stránky.

Víťazom revolúcie pracovných možností je náš mozog a naša tvorivosť.

Tie nedokáže nahradiť žiadny počítač. Všetko, čo dnes má svet k dispozícii, to všetko dokázal ľudský mozog. Naše nápady, tvorivosť a nové myšlienky nám umožňujú užívať novú získanú slobodu. Kto dokáže rozmýšľať a prinášať nové riešenia, ten je oslobodený od klasickej a vyčerpávajúcej formy života. Dnešné technológie umožňujú preniesť svoj nápad v priebehu milisekundy do celého sveta. Nápady sú hodnota. Žiadny počítač nič nové nevymyslí. Robí len to, čo mu zadáme. Len to, na čo je naprogramovaný. Naprogramovaný človekom. Jeho mozgom, jeho myšlienkou. Revolúcia pracovných možností prináša šance. Otvára priestor. Je to nová revolučná epocha ľudského mozgu. Tak, ako nikdy predtým.

Strom Zdravia 2