Funkčný alkoholizmus

Konzumácia alkoholu celosvetovo stúpa. Tento fakt potvrdzujú rôzne štatistiky. Návyky konzumentov sú rôzne.

Rôzne sú aj ich chute a preferencie. Poznáme mnohé zemepisné rozdiely. V Stredomorí dominuje konzumácia vína, smerom na sever viac pivo a destiláty. Mnoho ľudí popíja takmer každodenne. Možno s mierou a istou zdržanlivosťou, ale popíja šesť dní v týždni. Otázkou teda je, ide v takom prípade o alkoholizmus ? Odborníci majú v tejto otázke jasno. V takom prípade ide o takzvaný funkčný alkoholizmus. Funkčný alkoholik je človek, ktorý mierne popíja päť, či šesť dní v týždni. Štatistky z vyspelých krajín hovoria, že ide takmer o štvrtinu dospelej populácie. Dominujú ľudia v strednom veku.

Dominuje stredná generácia so stabilným sociálnym zázemím. So stabilným zamestnaním a funkčným rodinným zázemím.

Nejde teda o skupinu sociálne slabých a odkázaných, či iných marginalizovaných skupín. Dalo sa zjednodušene povedať, že ide o chorobu stredných vrstiev. Na prvý pohľad neprináša funkčný alkoholizmus žiadne výraznejšie pracovné, osobné ani rodinné problémy. Človek si plní všetky svoje pracovné povinnosti a všetky ostatné záväzky. Problémy a následky prichádzajú väčšinou až ruka v ruke s nastupujúcimi zdravotnými problémami.

Argumentom tohto konania býva potreba relaxácie, či vnútornej odmeny za ťažkú a stresovú prácu.

Každý deň prináša veľa námahy, stresu a vonkajších tlakov. Človek potrebuje, zaslúži si relaxáciu a uvoľnenie negatívnej energie a celodennej únavy. Toľko logika a filozofia funkčného alkoholika. No, pozor ! Funkčný alkoholizmus je je nevinná zábava. Časom sa problém vymyká z kontroly. Skôr, či neskôr prichádzajú zdravotné problémy. So srdcom. S pečeňou a obličkami. Metabolické a zažívacie ťažkosti. Neurologické problémy. Poruchy spánku, nervozita, strata výkonnosti. Začínajú problémy v práci i v rodine.

Rezistencia na alkohol sa časom zvyšuje.

Znamená to, že konzument potrebuje časom stále väčšie množstvo alkoholu, aby dosiahol požadovaný relaxačný efekt. Tolerancia rastie a organizmus si vyžaduje viac prijatého alkoholu. Ostatne, tak je to pri každej návykovej látke. Nebezpečenstvo problémov rastie. Hranica požívania alkoholu sa zvyšuje. Rastú i náklady, rastú i zdravotné riziká.

Na diagnostiku funkčného alkoholizmu používajú odborníci takzvaný Cage test.

V skratke. C – snaha o zníženie spotreby. A – negatívne reakcie pri zmienke okolia o našom pití. G – pocit viny v súvislosti s pitím alkoholu. E – po večernom pití potreba dať si ráno pohárik, aby mi bolo lepšie.

Už dve kladné odpovede na predmetné otázky potvrdzujú podozrenie na funkčný alkoholizmus. Je to dôvod na hlbšie zamyslenie a nápravu. Čím skôr náprava príde, tým sa zmenšuje riziko problémov a komplikácií. Zdravotných, pracovných i osobných. Alkohol a jeho konzumácia je problém. Osobný i celospoločenský. Netreba ho podceňovať. I naoko striedme a bezpečné pitie alkoholu môže v dlhodobom horizonte predstavovať vážne nebezpečenstvo.

Strom Zdravia 2