Ako sa zbaviť strachu

Svetom sa šíri nebezpečný vírus, je to strach.

Stále viac ľudí pociťuje strach a úzkosť. Oba sa šíria veľkou rýchlosťou. Postihujú mladých, produktívnych, ale i starých ľudí. Často i detí a dospievajúcich. Cena za civilizáciu ? Priamy následok globalizácie ? Extrémne tempo života ? Prehnané a preexponované požiadavky ? Asi zo všetkého niečo. Prenáša sa z rodičov na deti. Z kolegu na kolegu. Zo spolužiaka na spolužiaka.

Strach je veľmi nákazlivý.

Stačí málo a zrniečko strachu začne klíčiť. Strach sa silno šíri všetkými médiami. Televíziou, internetom, novinami i politickými kampaňami. Neustále nám podsúvajú rôzne katastrofické scenáre. Katastrofické vízie a pesimistické prognózy. Stačí málo a špirála sa roztočí. Strach z nezamestnanosti, strach z chudoby, strach z choroby, či strach z osamelosti.. Strachy majú rôzne formy a rôzne menovatele. Podstata zostáva rovnaká.

Človek je neustále vystavený strachu.

Je nanajvýš aktuálne, akceptovať dnešnú drsnú a nelichotivú realitu a účinne sa vyzbrojiť na jej prekonávanie. Veci už zašli ďaleko. Strach je našou každodennou realitou. Mnohí motivační autori a psychológovia hovoria o prevencii. Určite je to správne. No dovolím si polemizovať o efektívnosti odporúčaných preventívnych nástrojov. Tézy o tom, ako treba pozitívne myslieť, vyhýbať sa negativizmu a predstavovať si všetko v ružových scenároch nebýva dlhodobo účinné. Také sú skúsenosti. Hlava akceptuje tieto tézy, ale podvedomie je príliš silné. Vonkajšie stresory sú príliš intenzívne. Osobná odolnosť je nedostatočná a vonkajšie tlaky enormné. Strach a úzkosť vyhrávajú.

Boj so strachom je ťažký a náročný.

Je to kontinuálny boj. Nemá koniec. Komu sa podarilo zvíťaziť, mal by vedieť, že to nie je trvalé víťazstvo. Stačí málo a víťazstvo sa začne rozplývať a strach sa začne pomaly šíriť. Smelo môžeme povedať, že žijeme v dobe strachu a úzkosti. 21.storočie môžu historici smelo označiť ako storočie epidémie strachu.

Základom boja so strachom je dôvera.

Dôvera v Boha je vždy silnejšia ako strach. Dôvera v Boha a jeho ochranu prekoná všetok strach. Pravidelná modlitba a meditácia sú vynikajúcimi a overenými prostriedkami pre pokojný život bez strachu. Veľmi účinným nástrojom boja so strachom je práca a aktivita. Činorodá, tvorivá a usilovná práca pomáha zabudnúť na strach a úzkosť. Zameria podvedomie človeka iným smerom. Dá mu zabudnúť na strach a zameriava myseľ a podvedomie na cieľ a zmysel práce. Pravidelný kontakt s múdrymi, pokojnými a vnútorne spokojnými ľuďmi pomáha bojovať so strachom. Títo ľudia vedia rozložiť fenomén strachu na drobné a ukázať na jeho nezmyselnosť až absurditu.

Pravidelný pohyb a telesná aktivita sú výborným nástrojom proti strachu.

Pohyb dáva telu duševnú i telesnú sviežosť. Vyplavujú sa hormóny šťastia. Človek sa cíti lepšie. Pohyb dodáva radosť a energiu. Dodáva optimizmus. Boj so strachom je osobné slobodné rozhodnutie. Nie je to ľahká ani krátka cesta. No život so strachom sa postupne mení na čiernu moru.

Strom Zdravia 2