Digitálna demencia

Digitálne média dnes ovládli svet a tým i život človeka.

Počítače, tablety, inteligentné telefóny, herné kozoly a samozrejme televízia. Digitálne média vytesnili z nášho života vnútorný pokoj, čas na rodinu, na telesnú aktivitu i čas na čítanie. Zmenili od základu náš život. Zásadne a vo všetkých smeroch. Mnohí z nás sa stali ich novodobými otrokmi.

Digitálne média nahradzujú rozum.

Snažia sa o to. Treba objektívne konštatovať, že úspešne. Všetko, čo ľudia riešili svojim vlastným rozumom, dnes vo veľkej miere za nich riešia ich počítače, telefóny, navigácie, či organizéry. Stále menej sa používa vlastný zdravý rozum. Rozumové a vôľové vlastnosti degradujú. Pomaly, ale isto. Stále viac sa spoliehame na pomoc a asistenciu digitálnych médií ako na svoj rozum. Dá sa konštatovať, že prehnané a nekontrolované využívanie digitálnych médií vedie k oslabeniu rozumových a intelektuálnych schopností. Mozog je ako sval. Musí byť trénovaný. Pokiaľ strácame vlastné duševné úsilie, stráca mozog svoje vlastnosti a výkonnosť.

Digitálne médiá ohrozujú nielen rozum, ale i zdravie.

V mnohých prípadoch hrozí až závislosť. Nervovú spoje odumierajú. Oslabuje sa pamäť a schopnosť učenia. Výsledky vedeckých štúdií sú alarmujúce. Rastie počet depresií a porúch duševného zdravia. Civilizačné ochorenia sú na rýchlom vzostupe. Obezita, metabolické poruchy, nespavosť, či chronické poškodenia zraku a pohybového systému.

Digitálne médiá ovládli náš čas.

Dramaticky. Dnes trávime veľa času v ich spoločnosti. Odborníci hovoria až o 7-8 hodinách denne. Teda viac, ako spánok. Nehovoríme už o horších extrémoch.. Všetci ich poznáme. Poznáme ľudí, ktorí nevydržia 5 minút bez kontaktu s digitálnym svetom. Počas dňa i počas noci..

Ohrozené sú predovšetkým deti.

Predstavujú rizikovú skupinu. U detí a mladistvých rýchlo klesá schopnosť učenia. Následky sú alarmujúce. Poruchy pozornosti, úzkosť a celková duševná otupenosť. Depresie, poruchy správania a strata sociálnych vzťahov. Deti nedokážu prirodzene komunikovať, majú sklony k násiliu a začína sa u nich celkový duševný a sociálny úpadok. Job pre psychológov zaistený.. Budeme ich stále viac potrebovať.

Digitálna demencia sa stáva stále aktuálnejším problémom.

Odborníci stále naliehavejšie varujú. Rodičov i širokú verejnosť. Problém je stále naliehavejší. Ľudia postihnutí digitálnou demenciou strácajú rozumové a vôľové vlastnosti. Strácajú svoju prirodzené sociálne a komunikačné schopnosti. Ohrozené je ich duševné zdravie a integrita. Stráda i telo. Stresom, únavou, obezitou, či nedostatkom spánku. Stráca sa kontakt s reálnym svetom. Tým i radosť zo života a vnútorný pokoj. Digitálny svet je plný informácií. Zároveň je imaginárny. Bez reality. Vytvára imaginárne a nereálne obrazy. Rozum potrebujeme vždy. Rozum potrebujem,e, aby sme všetky informácie a vnemy vedeli rozumne a objektívne spracovať.

Strom Zdravia 2