Internetová medicína

Informačné technológie zásadne menia náš život a menia celý svet.

Zasahujú do všetkých oblastí života. Ani súkromný život nie je ušetrený. Jednoducho žijeme v informačnej dobe. Informatizácia sa rýchlo a radikálne šíri. Nie sme presvedčení, že vždy je to na prospech ľudí. Vidíme stále viac samoúčelnosti a zbytočnosti. Jednoducho, taký je trend. Už menej sa zamýšľame nad reálnymi benefitmi a dôsledkami tohto procesu. Internet je dnes skrátka všade. Prináša mnoho nového. Stal sa motorom vývoja. Prináša so sobou i negatívne a problematické dôsledky. Prináša nové riziká a nebezpečenstvá. Ľudia sa menia. Pod vplyvom technológií sa stávajú stále menej samostatnými a kreatívnymi. Internet nemôže všetko vyriešiť. Ani nerieši. Nenahradí ani zdravotnícku starostlivosť ani vzájomnú komunikáciu. Nevytvorí hodnotné sociálne vzťahy.

Internet stále viac preniká i do zdravotníctva a ovplyvňuje i posvätný vzťah lekár-pacient.

Stále viac sa hovorí o elektronizácii a internetizácii zdravotníctva a medicíny. Mal by to byť údajne skoro všeliek na všetky problémy zdravotníctva. Keď sa všetko prepojí, tak všetky problémy razom zmiznú.. Zmiznú duplicity, zmiznú dlhy a komunikácia medzi lekárom a pacientom sa zázračne zmení. Jednoducho s elektronizáciou skočíme do nového a lepšieho sveta.. Všetci budú spokojní, pacienti i lekári. Tento recept je nám nenápadne, ale vytrvalo podsúvaný.

Internet prináša nielen výhody, ale i významné odosobnenie.

Zásadným problémom je odosobnenie. Následkom elektronizácie je vždy odosobnenie. Menej priamej komunikácia a viac elektronickej komunikácie. To je významný kvalitatívny posun. Spôsob a kvalita komunikácie sa menia. Mení sa osobný vzťah lekára a pacienta. Pacient je stále viac číslom, ako suverénnym subjektom. Následky takého vývoje dnes ešte nevieme úplne odhadnúť.

Internet prináša nielen objektívne informácie, ale i veľa balastu a povrchnosti.

Veľa pacientov číta informácie na internete. Nič proti tomu, ale aké informácie sa dočíta ? Existuje nejaký objektívny filter na ich hodnotenie ? Často rozhoduje len osobný názor a subjektívne preferencie. Také názory si pacient osvojuje ako reálne a objektívne. Vytvára si nesprávne a falošné obrazy a závery. Nevedomky sa vystavuje riziku a problémom. To je príklad, ako môže technológie ovplyvniť liečbu i prevenciu. Správne, nesprávne ? Lekári by vedeli povedať veľa príkladov z vlastnej praxe.

Žiadne informačné technológie zdravotníctvo nespasia.

Internet a elektronizácia zdravotníctva sú dôležité pomocné prostriedky pre zlepšenie a zefektívnenie fungovania zdravotného systému. Môžu pomôcť k rýchlejšej a efektívnejšej komunikácii medzi lekármi a zdravotníckymi zariadeniami. Veľa bude záležať na konkrétnom zámere a realizácii. Cieľom by malo zostať zlepšenie a humanizácia zdravotnej starostlivosti, nie iba zavedenie informačných technológií. Môže sa stať, že informatizácia prebehne, no kvalita i komunikácia sa zhorší. Operácia sa podarila a pacient zomrel.. Taký scenár by nikoho nepotešil. Stratilo by sa veľa času i peňazí. Zbytočne a neefektívne. Výrazne by stúpla záťaž na lekárov i zdravotníckych pracovníkov bez adekvátneho efektu a očakávaných prínosov.

Strom Zdravia 2