Príroda a duševné zdravie

Príroda a životné prostredie bezprostredne vplývajú na život a zdravie človeka.

Na telesné i duševné zdravie. V dnešnom období sme svedkami výrazných klimatických zmien, ktoré začínajú zasahovať do života každého človeka. Záplavy, požiare, či veterné kalamity výrazne zasahujú do osudov ľudí. Tieto udalosti im ničia majetky a domovy. Týka sa to stále viac ľudí  a podobné udalosti sa stále častejšie opakujú. Následky sú veľké, materiálne škody obrovské. Morálne a osobné straty nemerateľné. Je to následok narušeného životného prostredia. Následok nekontrolovanej industrializácie a nekontrolovanej výstavby. Následok znečisťovania vody a vzduchu. Následok tvorby skleníkových plynov a výrubu lesov. Stále viac si uvedomujeme následky. A škody, ktoré budeme platiť. Budeme platiť za ľahostajnosť a honbu za ziskom Za prehnaný konzum, za našu hlúposť a aroganciu.

Príroda a zdravie sa nedajú oddeliť.

Nevieme si predstaviť zdravého človeka v zničenom životnom prostredí. Predpokladom zdravia je čistá voda, čistý vzduch, zdravá zem a čisté zdravé potraviny. Ak chýbajú, skôr či neskôr sa to začne prejavovať na zdraví každého jednotlivca. Potreba ochrany prírody a životného prostredia získava stále viac na aktuálnosti. Potreba dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a jesť zdravé potraviny. Šetrenie energie, ochrana vody a vzduchu pre znečisťovaním. Aplikácia nových technológií, ktoré šetria prírodu a energiu.

Dôležitou úlohou je vzdelávanie a informovanie ľudí o význame ochrany životného prostredia.

Propagácia a podpora informácií. Podpora technológií a produktov, ktoré prinášajú pokrok v tejto oblasti. Máme možnosť ovplyvňovať tieto procesy. Vieme šetriť energiou. Dokážeme aktívne chrániť prírodu. Každý môže urobiť svoj malý krok. Denno-denne. Pri používaní auta. Pri používaní elektrospotrebičov, pri otáčaní vodovodného kohútika. Pri kúrení v dome, pri vyhadzovaní odpadkov. Separujeme odpady?  Kupujeme autá s vysokou spotrebou paliva? Aké žiarovky nám svietia v izbe? Na prvý pohľad banálne príklady, ale koľko ľudí žije na svete? Ak to spočítame, ide o kvantá spotrebovanej energie. Hory odpadkov a tony výfukových plynov. Obrovské množstvá vody. Plytváme vo veľkom..

Integrálnou súčasťou spokojného, zdravého života a dobrej psychickej kondície je pobyt v prírode.

Všetci toto prostredie inštinktívne vyhľadávame. Prináša nám pokoj, uvoľnenie a relaxáciu. Dodáva nám nové myšlienky a nápady. Dodáva pocit pokoja. V prírode nachádzame kus svojej vlastnej intimity. V rýchlom a hektickom živote je rozdiel stále silnejší. Stále viac ľudí hľadá cestu do prírody. Cítia prirodzenú potrebu kontaktu s prírodou pre svoju vnútornú rovnováhu. Pozitívne vplyvy prírody sú nespochybniteľné. Stále viac ľudí pociťuje potrebu prírody. Je to inštinkt, alebo pud sebazáchovy? Príroda pomáha a lieči. Príroda je zdrojom pokoja a pozitívnej energie. Človek potrebuje pokoj. Pre svoje zdravie, ale i pre svoj osobný duchovný život. Na prvom mieste bolo slovo.. Aj tá najdlhšia cesta začína prvým malým krokom.

Strom Zdravia 2