Myslenie alkoholika

Požívanie alkoholu je rozšírená a všeobecné tolerovaná závislosť.

Spotreba alkoholu je stále vysoká. Nielenže neklesá, ale neustále rastie. Pravidelné a nadmerné požívanie alkoholu už dávno nie je doménou mužov. Veľké množstvo žien holduje alkoholizmu. Čo je najhoršie, stále väčšie množstvo mladistvých a dokonca i detí prichádza do kontaktu s alkoholickými nápojmi. Príčin je iste veľa. Je to skôr pôda pre sociológov a psychológov. Zlé sociálne pomery, nevhodné domáce prostredie, osamelosť, či frustrácia. Nezamestnanosť, strata blízkeho človeka, či iné životné debakle.

Alkohol je dnes veľmi ľahko prístupný.

Alkohol je v podstate všade. V obchodoch, supermarketoch, v reštauráciách a krčmách, či na benzínových pumpách. Dostať sa k alkoholu nie je v podstate žiadny problém. Výber je široký. Od kvalitných a značkových alkoholov až po jednoduché a lacné destiláty, ktoré možno dostať v supermarketových výpredajoch za pár drobných. Vyberať je z čoho. Od destilátov, cez vína až k pivu, či rôznym miešaným drinkom. Bohatý výber a ľahká dostupnosť láka.

Alkohol mení človeka. Mení jeho osobnosť, charakter i celkovú osobnú integritu.

Pravidelné a dlhodobé pitie alkoholu mení jeho pôvodný spoločenský charakter na závislosť. Triezve a príležitostní pitie primeraného množstva kvalitného alkoholu nebýva na škodu. Všetci si radi posedíme s dobrým priateľom pri poháriku vína, alebo piva. Spríjemní nám spoločné chvíle a zanechá príjemné pocity. Lenže ! Alkohol je dobrý sluha a zlý pán. Tak ako oheň. Ak sa vymkne spod kontroly, začne si robiť s človekom, čo chce. Človek sa pomaly, ale iste mení. Rozdiely a dynamika sú iste individuálne. No princíp a podstata sú rovnaké. Človek sa pomaly mení na alkoholika. Mení sa jeho osobnosť, mení sa jeho charakter. Postupne degraduje. Zdravotne, pracovne i spoločensky.

Alkoholizmus spôsobuje zmenu myslenia a schopnosť úsudku.

Stručne. Alkoholik postupne stráca rozum. Stráca zdravý rozum i logické myslenie. Strácajú sa mu deliace hranice medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Schopnosť myslenia sa oslabuje. Jeho úsudky sú neracionálne, nelogické a emotívne podfarbené. Celkové duševné procesy sú negatívne ovplyvnené a zoslabené. Myslenie a emócie sa miešajú. Prevláda samoľúbosť, alebo megalomanstvo.

Alkoholizmus mení osobnosť človeka a jeho perspektívu.

Alkoholik postupne upadá. Jeho pracovná výkonnosť klesá. Skôr, či neskôr prichádza o zamestnanie. Jeho sociálne zázemie a väzby sa postupne oslabujú až strácajú. Postupne prichádza o rodinu i priateľov. Oslabujú sa jeho sociálne funkcie. Záujem o okolie sa stráca. V jeho živote dominuje stále viac minulosť. Alkoholici negujú prítomnosť. Boja na vonkajších nárokov. Oporu hľadajú v minulosti. Alkoholik stráca perspektívu, nevie už plánovať budúcnosť. Podvedome sa vyhýba problémom a ich riešeniam. Uvedomuje si, že už nemá silu ani potenciál na ich riešenie. Postupne sa pridružujú i zdravotné problémy. Zdravie sa zoslabuje, zdravotné problémy pribúdajú. Kruh sa uzatvára.

Strom Zdravia 2