Depresia

Depresia je duševná porucha. Depresia patrí medzi najčastejšie ochorenia.

Choroba, ktorá sa stále viac objavuje v ambulanciách psychiatrov, všeobecných lekárov a psychológov. Objavuje sa často pri návštevách iných odborníkov, kde býva na prvý pohľad prekrytá inými ťažkosťami. Pacient prichádza s rôznymi telesnými ťažkosťami, ktoré prekrývajú príznaky depresie. Sú len vonkajšími a sprievodnými príznakmi tohto ochorenia. Zo strany lekárov je nevyhnutné, aby mysleli na túto možnosť. Venovali jej tak dostatočnú pozornosť. Dnes sme svedkami prudkého nárastu depresií v najširšej populácii pacientov. Dnešný spôsob života je takmer ideálnou pôdou pre vznik a rozvoj depresií.

Podľa rôznych štatistík na ňu počas života trpí okolo 15 až 20 % ľudí. Tento počet sa neustále zvyšuje. Slovensko nie je výnimka.

Pokojne môžeme povedať, že sme svedkami epidémie depresie. Ženy trpia touto duševnou poruchou o niečo viac ako muži. Vyskytuje sa v každom veku, s maximom medzi 20 až 50 rokom života. Depresia často súvisí aj s obezitou.

Depresiou sú najviac ohrození osamelí a slobodní ľudia.

Rizikovou skupinou sú ľudia s chronickými telesnými ťažkosťami a chorobami. Ohrozenou skupinou sú ľudia, u ktorých sa v rodine už vyskytlo toto ochorenie. Rizikovou skupinou sú určité povahové a osobnostné typy ľudí. Ľudia s prehnaným zmyslom pre poriadok a zodpovednosť. Ľudia hĺbaví a uzavretí, introverti, ľudia silno citovo vnímaví. Ohrozenou skupinou sú ľudia závislí na alkohole, či iných návykových látkach. A naopak samotná depresia môže byť spúšťacím faktorom vzniku závislosti, napr. na alkohole. Depresívny človek často hľadá cestu z depresie a zmiernenie svojich ťažkostí práve v závislostiach. Siaha po alkohole, liekoch, alebo iných návykových látkach.

Depresia je porucha duševného zdravia, ktorá je presne definovaná svojim príznakmi.

Príznaky depresie sú :

– zlá nálada, smútok, strata vitality, chuti do života

– pocity únavy, zhoršenie výkonnosti, nedostatok energie

– spomalené myslenie, strata sústredenosti, zábudlivosť

– pocity menejcennosti, strata zmyslu života, strata záujmov, pocity viny

– nepokoj, napätie, úzkosť

– porucha príjmu stravy, a to buď nechutenstvo a chudnutie, alebo naopak rýchle priberanie

– poruchy spánku, to je nespavosť, alebo naopak prehnaná nevysvetliteľná spavosť

Človek trpiaci depresiou je smutný, bez nálady, bez záujmu o okolie. Stráca pocit radosti a spokojnosti.

Má pesimistické myšlienky o sebe i o okolitom svete. Nevidí a nevníma príjemné stránky svojho života a sveta okolo. Trpí často úzkostnými stavmi, prehnanými pocitmi strachu a obáv. Prenasledujú ho často pocity viny a menejcennosti. Býva presvedčený, že trpí nejakou nevyliečiteľnou chorobou. Vyhľadáva lekárov, dožaduje sa nových vyšetrení. I v prípade, keď vyšetrenia vyvracajú prítomnosť takej choroby. To často zvyšuje jeho strach a obavy. Má obavy z toho, že lekári stále nevedia zistiť jeho chorobu. Musí to byť niečo naozaj veľmi vážne, keď to toľkí lekári nevedia zistiť… To sú myšlienky, ktoré ho sprevádzajú..! Tomu pocitu často nahrávajú rôzne príznaky, ktoré zároveň pociťuje. Napríklad tlaky na hrudníku, svalové napätie, bolesti brucha a hlavy a mnohé iné ťažkosti v rôznych častiach tela.

Strom Zdravia 2