Hľadanie identity

Každý človek potrebuje svoju identitu.

Potrebuje poznať niekoľko základných faktov o sebe samom. Kto vlastne je, odkiaľ pochádza a kam smeruje ? Poznanie vlastnej identity je základným predpokladom pokojného a zmysluplného života. Žiaľ, stále viac ľudí má problém definovať svoju identitu. Niektorí ju hľadajú celý život. Hľadajú vlastné miesto v živote. Ich život je plný nepokoja, otázok a vnútorných rozporov. Často hľadajú riešenia a vzory vo vonkajšom svete. Snažia sa identifikovať so svojimi hrdinami. Herečkami, politikmi, či športovcami. Väčšinou bez úspechu. Úspech nie je chrípka, neprenáša sa dotykom, ani kvapôčkovou infekciou. Ani virtuálnou hrou. Realita zostáva vždy realitou.

Predovšetkým mládež a mladí ľudia majú veľké problémy s hľadaním vlastnej identity.

Na túto skutočnosť poukazujú psychológovia i pedagógovia. Kde je príčina? Všetko začína už v rodine. Zlé rodinné vzťahy a podmienky determinujú duševný vývoj mladého človeka. Mnoho mladých ľudí žije v izolácii. V uzavretom virtuálnom svete internetu a sociálnych sietí. Bez potrebných osobných, rodinných a sociálnych vzťahov. Všetko, čo sa nepestuje a nerozvíja, začína časom atrofovať. To platí i vo vzťahoch. Žijeme v rýchlej, až hektickej dobe. Žijeme v dravej konzumnej spoločnosti. Nezostáva veľa času na vzťahy. Nezostáva veľa času a energie na vlastné deti. Materiálne zabezpečenie a uspokojovanie materiálnych potrieb nestačí. Mladý človek potrebuje zázemie, podporu a vzťah v hodnotám. Raz jeden politik povedal, len ten kto má silné korene, dokáže žiť a rásť.

Identita je úzko spojená s perspektívou.

Každý potrebuje perspektívu. Každý potrebuje budúcnosť. Potrebuje vedieť, kam smeruje. Inak upadá do chaosu a depresie. Každý túži po naplnení. Chce žiť zmysluplným životom. Vytvárať hodnoty a byť užitočný. To je základná ľudská potreba. Potrebuje byť naplnená. Inak nastupuje sklamanie a frustrácia. Veľa ľudí je frustrovaných. Začína to identitou. Človek s pevnou identitou je prirodzene sebavedomý. Pozná svoju cenu. Dokáže vytvárať lepšie a hodnotnejšie vzťahy. V osobnom živote i na pracovisku. Má viac motivácie a vytrvalosti. Okolie reaguje oveľa lepšie a pozitívnejšie. Títo ľudia sú oveľa lepšie prijímaní. Nepotrebujú okolie presviedčať, ani sa presadzovať. Sú si vedomí svojej vlastnej identity.

Identita a životné poslanie.

Každý z nás má svoje životné poslanie. Nič, čo sa deje v našom živote, nie je náhodné. Nájsť svoje životné poslanie, znamená naplniť svoj život. Naplniť svoje ciele, nájsť vnútorné naplnenie a vytvoriť hodnoty. Nemusia to byť veľké veci. Nie každý môže byť svetový vynálezca, či olympijský víťaz. Môže žiť svoj pokojný a nenápadný život, ale pritom plniť svoje poslanie. Vychovať deti, vytvoriť pokojný domov, či pracovať pre prospech a blaho iných. Poslaním nemusí byť len úspech a zarábanie peňazí, ale i pokojný, zmysluplný a naplnený život.

Strom Zdravia 2