Hľadanie identity

Každý človek potrebuje mať svoju identitu.

Poznať, kto je, odkiaľ pochádza a kam smeruje. Poznanie vlastnej identity je základným predpokladom pokojného a zmysluplného života. Žiaľ, stále viac ľudí má dnes problém definovať svoju identitu. Niektorí ju hľadajú celý život. Hľadajú miesto v živote. Ich život je plný nepokoja, otázok a vnútorných rozporov. Často hľadajú riešenia a vzory vo vonkajšom svete. Snažia sa identifikovať so svojimi hrdinami. Herečkami, politikmi, či športovcami. Väčšinou bez úspechu. Úspech nie je , neprenáša sa dotykom, ani kvapôčkovou infekciou. Ani virtuálnou hrou. Realita zostáva vždy realitou.

Predovšetkým mládež a mladí ľudia majú veľké problémy s hľadaním vlastnej identity.

Na túto skutočnosť poukazujú psychológovia i pedagógovia. Kde je príčina? Všetko začína už v rodine. Zlé rodinné vzťahy a podmienky determinujú duševný vývoj mladého človeka. Mnoho mladých ľudí žije v izolácii. V uzavretom virtuálnom svete internetu a sociálnych sietí. Bez potrebných osobných, rodinných a sociálnych vzťahov. To, čo sa nepestuje a nerozvíja, začína časom atrofovať. To platí i vo vzťahoch. Žijeme v rýchlej, až hektickej dobe. Žijeme v dravej konzumnej spoločnosti. Nezostáva veľa času na vzťahy. Nezostáva veľa času a energie na vlastné deti. Materiálne zabezpečenie a uspokojovanie materiálnych potrieb nestačí. Mladý človek potrebuje zázemie, podporu a vzťah v hodnotám. Raz jeden politik povedal, len ten kto má silné korene, dokáže žiť a rásť.

Identita je úzko spojená s perspektívou.

Každý potrebuje perspektívu. Každý potrebuje budúcnosť. Potrebuje vedieť, kam smeruje. Inak upadá do chaosu a depresie. Každý túži po naplnení. Chce žiť zmysluplným životom. Vytvárať hodnoty a byť užitočný. To je základná ľudská potreba. Potrebuje byť naplnená. Inak nastupuje sklamanie a frustrácia. Veľa ľudí je frustrovaných. Začína to identitou. Človek s identitou je prirodzene sebavedomý. Pozná svoju cenu. Dokáže vytvárať lepšie a hodnotnejšie vzťahy. V osobnom živote i na pracovisku. Má viac motivácie a vytrvalosti. Okolie reaguje oveľa lepšie a pozitívnejšie. Títo ľudia sú oveľa lepšie prijímaní. Nepotrebujú okolie presviedčať, ani sa presadzovať. Sú si vedomí svojej identity.

Identita a životné poslanie.

Každý z nás má svoje životné poslanie. Nič, čo sa deje v našom živote, nie je náhodné. Nájsť svoje životné poslanie, znamená naplniť svoj život. Naplniť svoje ciele, nájsť vnútorné naplnenie a vytvoriť hodnoty. Nemusia to byť veľké veci. Nie každý môže byť svetový vynálezca, či olympijský víťaz. Môže žiť svoj pokojný a nenápadný život, ale pritom plniť svoje poslanie. Vychovať deti, vytvoriť pokojný domov, či pracovať pre prospech a blaho iných. Poslaním nemusí byť len úspech a zarábanie peňazí, ale i pokojný, zmysluplný a naplnený život.

Strom Zdravia 2