Cukrovka, diabetes mellitus

Cukrovka je dnes veľmi známe a časté ochorenie.

Sotva nájdeme niekoho, kto by ju nepoznal. Každý z nás prišiel s cukrovkou priamo, alebo nepriamo do styku. Niektorí z počutia, niektorí z novín, televízie, či časopisov. Časť ľudí pozná cukrovku zo svojho bezprostredného okolia, dokonca priamo zo svojej rodiny.

Cukrovka je masové ochorenie a predstavuje globálny zdravotnícky problém.

Postihuje obrovské množstvo ľudí a ich počet dramaticky rastie. Postihuje deti a adolescentov. Postihuje ľudí v dospelom a produktívnom veku. Predovšetkým však starších a starých ľudí. Niekdy sa zistí náhodne. Inokedy sa objavujú príznaky, ktoré privedú pacienta k lekárovi. Často sa zistí zvýšená hladina cukru pri bežnej preventívnej prehliadke u lekára a to bežným vyšetrením krvi, alebo moču. Choroba je silno zaťažená dedičnosťou. Objavuje sa často v rodinách a nasledujúcich generáciách. Dedičnosť je významný rizikový faktor pri jej vzniku.

Cukrovka je veľmi dôležitý rizikový faktor pre vznik ochorení srdca a ciev.

Cukrovka má mnohé závažné a nepríjemné komplikácie, neurologické, obličkové, cievne i očné. Sú to chronické komplikácie cukrovky. Diabetici sú vždy rizikoví pacienti, ktorí si vyžadujú systematickú a komplexnú lekársku starostlivosť. Dôležitým faktorom prognózy ochorenia je včasná diagnostika tohto závažného a chronického ochorenia. Kľúčovú úlohu pri liečbe zohráva spolupráca a disciplína každého pacienta. Dodržiavanie životosprávy, dodržiavanie diéty a zodpovedná spolupráca s lekárom. Presné a pravidelné užívanie predpísanej liečby. Situácia na Slovensku, ako i vo svete je alarmujúca. Výskyt tohto ochorenia prudko rastie. Odhaduje sa, že na Slovensku každý desiaty človek vo veku nad 40 rokov má vyššiu hladinu cukru. Negatívny je vývoj tohto ochorenia u detí a mladých ľudí. Ukazuje sa, že cukrovka je problémom predovšetkým vyspelých krajín.

Cukrovka je označovaná ako civilizačné ochorenie.

Spája sa s explóziou obezity a nadváhy. S nárastom  nezdravého životného štýlu, s nedostatkom pohybu a konzumáciou nezdravých potravín. Vysokou mierou stresu a nezdravým životným prostredím v týchto krajinách. Príčinou je obrovská konzumácia nezdravej a nekvalitnej priemyselnej potravy. To sú potraviny veľmi nízkej biologickej kvality a hodnoty. Potraviny vyrábané vo veľkých množstvách za pomoci priemyselných technológií. S cieľom vyprodukovať veľké množstvá a objemy potravín. Kvantitu za čo najnižšiu cenu. Kvalita hrá vedľajšiu úlohu. Dlhodobá konzumácia tohto typu stravy, ktorá sa začína v detskom veku má dramatické zdravotné následky. Jedným z nich je i cukrovka.

Pod zvýšený výskyt cukrovky sa výrazne podpisuje i spôsob života vo vyspelých krajinách.

Veľa stresu, chronická únava. Málo odpočinku a relaxácie. Minimálny pohyb, sedenie za volantom a počítačom. Nadmerné pitie kávy a fajčenie. Človek má vysoký príjem potravín, predovšetkým nezdravých a vysoko kalorických. Naopak výdaj energie je znížený. Človek priberá a stráca pohybové návyky. Získava a fixuje si nesprávne stravovacie návyky. Kruh sa uzatvára. Nasleduje vyšetreniu u lekára. Výsledok, zvýšená hladina cukru v krvi. S tým často spojená zvýšená hodnota cholesterolu v krvi a zvýšený krvný tlak. Samozrejme nadváha. K tomu škatuľka cigariet denne. Začína kolobeh vyšetrení. Konzumácie liekov, namáhavého chudnutia a odvykania od fajčenia. Ľudia s cukrovkou sa dožívajú priemerne oveľa menej ako ostatní ľudia.

Dobrou správou je, že dnes existujú kvalitné, účinné a dostupné lieky, ktoré dokážu cukrovku efektívne liečiť.

Dobrou správou je, že máme stále veľa kvalitných a erudovaných lekárov. Diabetológov i všeobecných lekárov, ktorí vedia poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť ľuďom s cukrovkou. A dobrá správa je, že máme k dispozícii i výber kvalitných potravín, ktoré umožňujú týmto ľuďom kvalitné stravovanie a diétu.

Strom Zdravia 2