Zdravé dýchanie

Dýchanie je základná životná funkcia.

Všetky živé tvory na Zemi musia dýchať. Človek nie je výnimka. Dýchanie a zdravý vzduch sú predpokladom prežitia každého jedinca. Tieto fakty jasne potvrdzujú význam dýchania pre život každého z nás. Porucha dýchania znamená vážny zásah do života a zdravia. Bez dostatočného prísunu kyslíka dochádza k vážnym zdravotným problémom. Ochorenia dýchacieho systému sú častým problémom v každodennej lekárskej praxi. Chronické, alebo akútne ochorenia dýchacích pľúc a ciest figurujú na prvých priečkach v rebríčkoch chorobnosti. Má to viacero príčin.

Fajčenie je faktor, ktorý priamo ohrozuje zdravé dýchanie.

Fajčenie ohrozuje nielen fajčiara, ale i jeho okolie. Fajčí stále veľa ľudí. Fajčí veľa mladých ľudí, začínajú už v detstve. Následky sú hrozivé. Chronické ochorenie dýchacích ciest, chronický zápal priedušiek, CHOCHP, astma bronchiale a rakovina pľúc. Vážne poškodenie srdcovocievneho systému a predčasné úmrtia. Fajčenie je vo svojej podstate systematické a vedomé sebapoškodzovanie vlastného zdravia. Niečo, ako sabotáž vlastného zdravia. Napriek všetkej osvete a vysokým cenám cigariet, tento nepriaznivý trend pokračuje. Fajčí sa stále a veľa. Muži, ženy i nedospelé deti.

Znečistené ovzdušie priamo ohrozuje zdravé dýchanie.

Rastúci počet áut, exhalátov, skleníkových plynov a globálne otepľovanie. To všetko priamo ohrozuje náš dýchací systém. Predovšetkým v mestách a veľkých aglomeráciách je situácia hrozivá. Počet chronických pľúcnych ochorení neustále rastie. Tisíce detí od malička trpia alergiami a ťažko liečiteľnými dýchacími ťažkosťami. Následkom je dlhodobá, až celoživotná náročná a drahá liečba. Znížená kvalita života, znížená výkonnosť a zdravotné obmedzenia.MIndustrializácia a motorizácia si vyberajú daň. Naše dýchanie platí veľkú časť z tejto dane. Všetky vyspelé krajiny bojujú s rastúcim výskytom ochorení dýchacieho systému v dôsledku znečisteného vzduchu.

Akútne respiračné ochorenia nám komplikujú život.

Kto z nás nemal chrípku, či zápal priedušiek ? Asi každý. Problémom je, keď to býva príliš často. Sezónne respiračné ochorenia vedia poriadne preveriť pripravenosť lekárov a preriediť rady v školských laviciach, poprípade zaťažiť rozpočet Sociálnej poisťovne. Časté PN znamenajú nepríjemné pracovné komplikácie a nemalé finančné straty. Straty pre pacienta, náklady pre zamestnávateľa i pre verejné financie. Otvorené hranice a voľný pohyb osôb predstavujú negatívny epidemiologický faktor pre rýchle šírenie sezónnych epidémií. Pribúdajú stále nové kmene respiračných vírusov a baktérií. Naopak, účinnosť antibiotík neustále klesá. Sezónne respiračné ochorenia predstavujú svojim rozsahom vážny zdravotnícky i epidemiologický problém.

Chronické respiračné ochorenia sú vážny a nepríjemný celoživotný zdravotný problém.

Astma, alebo CHOCHP sú nepríjemným a neželaným celoživotným spoločníkom. Celoročné alergie sú tiež nepríjemným ochorením. Tí, čo ich majú, vedeli by rozprávať. Pneumológovia a alergológovia denne riešia ich zdravotné problémy so striedavými úspechmi. Hoci vývoj zaznamenal v tejto oblasti dobré výsledky a k dispozícii je kvalitná liečba, napriek tomu chronických ochorení dýchacích ciest neustále pribúda. Náklady stúpajú, pacienti sú odkázaní na celoživotnú liečbu a pravidelné kontroly u lekára.

Strom Zdravia 2