Komunitná záhrada

Veľmi zaujímavá a pekná myšlienka.

Kontakt s prírodou sa stráca. Veľká časť ľudí žije v mestách. Mestá sa rýchlo rozrastajú a dynamizujú. Pribúdajú nové budovy, obchody, logistické centrá a pribúdajú autá. Zeleň sa stráca. Je smutným konštatovaním, že obeťou rýchlej a často úplne nepremyslenej urbanizácie sú práve stromy, parky a zeleň. Pribúda betónu a asfaltu a ubúda prírody. Ľudia v mestách sú ochudobnení až handicapovaní. Nie každý má šťastie, že má babku na dedine, alebo chatu na horách. Predovšetkým deti a mladá generácia sa stávajú nevinnými obeťami týchto trendov.

Komunitná záhrada je záhrada v meste, o ktorú sa stará skupina ľudí, ktorí majú radi prírodu a zeleň.

Základnou myšlienkou je využiť prázdne a nevyužité priestory a premeniť ich na nové záhrady. Komunita musí samozrejme fungovať podľa predom dohodnutých pravidiel. Záhrada potrebuje dlhodobú a systematickú prácu a starostlivosť. Budovanie komunitnej záhrady nie je jednorázová aktivita. Je to dlhodobá, cieľavedomá a veľmi príjemná a užitočná činnosť. Komunita môže pestovať zeleninu, ovocie, či kvety. Stará sa o záhradu a zveľaďuje a skrášľuje okolie. Okolie, v ktorom žije a býva.

Na začiatku je vzťah k prírode.

Príroda je naše najprirodzenejšie životné prostredie. Najlepšie prostredie pre pokojný život. Príroda nám ponúka veľa krásnych a pozitívnych vnemov. Vzťah k prírode sa buduje od detstva. Komunitné záhrady sú dobrým prostriedkom ako udržať kontakt s prírodou i v ručných a preľudnených mestách. Človek prírodu potrebuje. Deficit tohto vzťahu a skôr, či neskôr prejaví na jeho zdraví i celkovej kvalite života. Komunitné záhrady môžu veľmi skrášliť a skultúrniť prostredie, v ktorom žijeme.

Komunitné záhrady zohrávajú i veľmi pozitívnu sociálnu úlohu.

Stmeľujú ľudí s podobnými záujmami. Ľudí s pozitívnym vzťahom k prírode a životnému prostrediu. Komunitná záhrada buduje a upevňuje vzťahy medzi týmito ľuďmi. Zlepšuje vzťahy a približuje deťom prírodu. Motivuje ľudí k pohybu a aktivite. Kontakt s pôdou a manuálna práca sú veľmi dôležité aktivity, na ktoré sme pomaly zabudli.. Je tu možnosť ako ich obnoviť. Komunitná záhrada, to je i pocit zodpovednosti za spoločné dielo. Ale i pocit hrdosti z dobrého spoločného výsledku. Radosť z práce, z pohybu a z nových hodnotných medziľudských vzťahov.

Mobilné záhrady.

Nové a efektívne využitie opustených a nevyužitých pozemkov v mestách. Množstvo pozemkov je zanedbaných, nevysporiadaných až devastovaných. Tieto priestory špatia mesto a jeho vzhľad. Všetci podobné priestory poznáme.. Premena takého miesta na peknú a kvitnúcu záhradu je veľmi pekná myšlienka. Vyžaduje čas, prácu, energiu i ústretovosť úradov. No, výsledok stojí za to. Čo takto, zmena legislatívy ? Neboli by naše mestá krajšie a atraktívnejšie. To, čo robí mestá krásnymi sú predovšetkým ich parky a záhrady.

Komunitné záhrady môžu vznikať i na strechách a terasách.

Je to technicky trochu náročnejšie, no výsledok môže byť veľmi prekvapivý. Tento trend sa presadzuje v mnohých svetových metropolách. Miesta je stále menej. No nové strechy skôr pribúdajú. Spojenie urbanizácie a ekologizácie. Myšlienka komunitných záhrad sa nám zapáčila. Veríme, že i v našich mestách bude vyrastať stále viac nových komunitných záhrad. Mestá budú krajšie a ich obyvatelia spokojnejší.

Strom Zdravia 2