Duševná hygiena

Ak chceme udržiavať svoje duševné i telesné zdravie, tak je užitočné dobre rozumieť pojmu duševná hygiena.

Ide o súbor poznatkov a pravidiel, ktorými sa potrebujeme riadiť, aby sme udržali a posilňovali duševné zdravie a celkovú duševnú kondíciu. Predmetom duševnej hygieny sú problémy ľudí a ich riešenie. Aké sú najčastejšie duševné problémy ľudí? Stres, depresia, únava, prepracovanosť a nevyhovujúce sociálne prostredie. Zlé osobné vzťahy, časový a pracovný tlak a zlá životospráva. Konfliktné medziľudské vzťahy. Môžeme menovať ďalšie. Duševná hygiena je oblasť, na ktorej sa podieľajú a spolupracujú odborníci z viacerých odborov. Lekári, psychológovia, odborníci z oblasti sociálnych a poradenských služieb. Ťažisko je v hygiene myslenia, zvládania stresu a dobrom manažmente času. V budovaní dobrých a kvalitných spoločenských a pracovných vzťahov. Veľmi široká oblasť, ktorá zasahuje do mnohých sfér života jednotlivca. Duševná hygiena sa vonkoncom netýka iba ľudí s poruchou duševného zdravia, alebo ľudí trpiacimi duševnými problémami.

Duševná hygiena je vo svojej podstate prevencia.

Návod na to, aby poruchy a problémy nevznikali, alebo vznikali čo najmenej. Je to dlhodobý a cieľavedomý proces. Je rovnako dôležitá v mladosti i v produktívnom veku, o starobe ani nehovoriac. Menia sa podmienky, menia sa príčiny, ale podstata je rovnaká.

Duševná hygiena poskytuje návody, ukazuje cesty, zlepšuje a udržuje duševné a telesné zdravie.

Dáva človeku pocit istoty a zdravého sebavedomia. Dodáva pozitívnu energiu a motiváciu k riešeniu problémov. Dáva pocit spokojnosti a vyrovnanosti, zlepšuje výkonnosť a postavenie v práci, rodine i v spoločnosti. Nespokojný a nevyrovnaný človek býva problém pre okolie, pre rodinu i sám pre seba. Je zdrojom konfliktov a problémov. Nezvláda dobre svoje úlohy. Nedokáže užívať život, nedokáže vidieť jeho pekné a pozitívne stránky. Prežíva zlý, ťaživý a nekvalitný život. Začína skoro trpieť i rôznymi telesnými ťažkosťami. Úloha duševnej hygieny pri prevencii a vzniku telesných ochorení je jasná a dokázaná.

Duševná hygiena je cesta z zdravému a správnemu životnému štýlu.

Ukazuje základné pravidlá a návody, ktorých cieľom je duševne i telesne zdravý človek. Duševná hygiena nás učí ako žiť dlhšie a zdravšie, lebo rovnako dôležitá ako dĺžka života je i kvalita nášho života. Kto by nechcel dlhý, zdravý a kvalitný život? Každý z nás! Niektorí ale nevedia ako na to. Možno by aj vedeli, ale nechcú. Duševná hygiena je pre tých, ktorí vedia a chcú.

Nezabudnime na dôležitý význam prostredia, v ktorom žijeme.

Naša rodina, naše zamestnanie, naši priatelia. Pre duševné zdravie má význam to, akí ľudia sú okolo nás, aký vzťah majú k nám. Ak nás majú radi, vážia si nás, rešpektujú nás a vedia nám dať podporu v správnom čase, máme v rukách silný tromf pre naše duševné zdravie. Naopak, zlé prostredie a okolie, negatívni ľudia a nesprávni priatelia predstavujú veľkú emocionálnu a duševnú záťaž. Tá má negatívne dôsledky na naše duševné zdravie.

Strom Zdravia 2