Asertivita

Asertívne správanie a asertívna komunikácia sú dôležitým predpokladom pokojného a harmonického života.

Veľa ľudí si to uvedomuje a predsa v reálnom živote tak nekoná. Skôr sa zdá, akoby bola asertivita viac, či menej na ústupe. Dominuje skôr neasertívne chovanie, často až agresivita. So všetkými následkami a sprievodnými javmi.. Asertivita sa prejavuje pokojným, priamym a otvoreným vyjadrovaním svojich myšlienok, postojov a pocitov. Všetko sa deje pokojným a primeraným spôsobom.

Asertivita je spôsob správania a spôsob komunikácie.

Asertívny človek sa násilne nepresadzuje. Nepresadzuje sa proti vôli iných a na úkor iných. Pozná svoje potreby a pozná i svoje práva, no rešpektuje i práva a potreby iných. Svoje ciele a záujmy dosahuje pokojným, slušným a otvoreným spôsobom. Svoje práva si nevynucuje silou, ani násilím. Rešpektuje a toleruje ľudí okolo seba. Dokáže osloviť iných ľudí. Dokáže ich požiadať o pomoc a spoluprácu. Cieľom asertívnej komunikácie je dosiahnuť obojstrannú spokojnosť a prospech. Asertivita je v istom smere prirodzená protiváha egoizmu.

Asertívny človek sa vyznačuje sebadôverou a sebaúctou.

Svoje myšlienky vyjadruje jasne a priamo. Uprednostňuje jasnú a priamu komunikáciu. Nevyhýba sa komunikácii, ani normálnej a pokojnej výmene názorov. Dokáže pokojne definovať svoje oprávnené a logické požiadavky. Nerobí nezdravé kompromisy. Asertívny človek nie je pritom slabý. Naopak. Jeho sila spočíva v jeho vlastnej sebadôvere  a sebaúcte. Nepotrebuje si ju dokazovať. Sám je vedomý svojej hodnoty. Svojim správaním udržuje pokojné a transparentné vzťahy. Doma i na pracovisku. Dokáže vytvárať stabilné a fungujúce profesionálne i sociálne väzby.

Asertívny človek sa vyznačuje priamym a pokojným a priamym vystupovaním.

Vyžaruje z neho pokoj a sebadôvera. Tomu zodpovedá jeho reč, mimika i držanie tela. Udržuje priamy zrakový kontakt. Nebočí pohľadom. Nerobí úhybné manévre. Akceptuje životný priestor iných ľudí. Hovorí pokojne a vecne. Vyhýba sa unáhleným hodnoteniam, či rýchlym a povrchným záverom. Dokáže rovnako dobre počúvať ako rozprávať. Nemá problém rozhovor ukončiť, ani zaujať odmietavý postoj. Nemusí so všetkým súhlasiť, ale svoj nesúhlas dokáže vyjadriť pokojným primeraným spôsobom.

Asertivita je spojená s istou dávkou empatie.

Asertívni ľudia sa vyznačujú tým, že majú potrebnú dávku svojej prirodzenej empatie. Dokážu sa vcítiť do myslenia a správania iných ľudí. Empatia v komunikácii otvára dvere vzájomnému pochopeniu i rozumným kompromisom. Empatia je výborný prostriedok na prekonávanie prekážok a nedorozumení. Asertívni ľudia bývajú tí najlepší pacienti. Spolupráca s nimi je nielen pokojná a príjemná, ale i konštruktívna. Tomu zodpovedajú i výsledky liečby. Lekári to môžu potvrdiť.

Strom Zdravia 2