Asertivita

Asertívne správanie a asertívna komunikácia sú dôležitým predpokladom pokojného a harmonického života.

Veľa ľudí o tom via a predsa sa podľa toho nechová. Skôr sa zdá, akoby bola asertivita dnes na ústupe. Dominuje skôr neasertívne chovanie až agresivita. So všetkými následkami.. Asertivita sa prejavuje pokojným, priamym a otvoreným vyjadrovaním svojich myšlienok, postojov a pocitov.To všetko sa deje pokojným a primeraným spôsobom.

Asertivita je spôsob správania a spôsob komunikácie.

Asertívny človek sa násilne nepresadzuje. Nepresadzuje sa proti vôli iných a na úkor iných. Pozná svoje potreby i svoje práva , no rešpektuje i práva a potreby iných. Svoje ciele a záujmy dosahuje pokojným, otvoreným a úprimným spôsobom. Nevynucuje si svoje práva silou, ani násilím. Rešpektuje a toleruje ľudí okolo seba. Dokáže osloviť iných ľudí, dokáže ich požiadať o pomoc a spoluprácu. Cieľom asertívnej komunikácie je dosiahnuť obojstrannú spokojnosť a prospech. Asertivita je v istom smere prirodzená protiváha egoizmu.

Asertívny človek sa vyznačuje sebadôverou a sebaúctou.

Svoje myšlienky vyjadruje jasne a priamo. Uprednostňuje jasnú a priamu komunikáciu. Nevyhýba sa ani komunikácii, ani normálnej a pokojnej výmene názorov. Dokáže pokojne definovať svoje oprávnené a logické požiadavky. Nerobí nezdravé kompromisy. Asertívny človek nie je ani slabý. Naopak. Jeho sila spočíva v jeho vlastnej sebadôvere  a sebaúcte. Nepotrebuje si ju dokazovať, sám si je vedomý svojej hodnoty. Svojim správaním udržuje pokojné a transparentné vzťahy. Doma i na pracovisku. Dokáže vytvárať stabilné a fungujúce profesionálne i sociálne väzby.

Asertívny človek sa vyznačuje priamym a pokojným a priamym vystupovaním.

Vyžaruje z neho pokoj a sebadôvera. Tomu zodpovedá i jeho reč, mimika i držanie tela. Udržuje priamy zrakový kontakt. Nebočí pohľadom, nerobí úhybné manévre. Akceptuje životný priestor iných ľudí. Hovorí pokojne a k veci. Vyhýba sa unáhleným hodnoteniam, či rýchlym a povrchným záverom. Dokáže rovnako dobre počúvať ako rozprávať. Nemá problém rozhovor ukončiť, ani zaujať odmietavý postoj. Nemusí so všetkým súhlasiť, ale svoj nesúhlas dokáže vyjadriť pokojným a primeraným spôsobom.

Asertivita je spojená s istou dávkou empatie.

Asertívni ľudia sa vyznačujú tým, že majú potrebnú dávku svojej prirodzenej empatie. Dokážu sa vcítiť do myslenia a správania iných ľudí. Empatia v komunikácii otvára dvere vzájomnému pochopeniu i rozumným kompromisom. Empatia je výborný prostriedok na prekonávanie prekážok a nedorozumení. Asertívny ľudia bývajú tí najlepší pacienti. Spolupráca s nimi je nielen pokojná a príjemná, ale i konštruktívna. Tomu zodpovedajú i výsledky liečby. Lekári to môžu potvrdiť.

Strom Zdravia 2