Budovanie zdravia

Poznáme viac vedeckých i laických definícií pojmu zdravie.

Všetky sa v zásade zhodujú, že zdravie je  stav úplnej telesnej, psychickej a sociálnej pohody. Odlišujú sa skôr v detailoch. Rozdiely sú viac v akademickej polohe. Podstata a význam sa nemenia.

Zdravie je telesná, duševná a sociálna rovnováha organizmu.

Ak sa podarí docieliť tento stav a dosiahnuť rovnováhu, môžeme hovoriť o veľkom úspechu. Zdravie treba posudzovať v súvislostiach. Dôležitý nie je len konečný výsledok úsilia, ale i vlastná cesta k jeho dosiahnutiu. V prípade zdravia to platí dvojnásobne. Cesta zahŕňa v sebe motiváciu, trpezlivosť i disciplínu. Budovanie zdravia je trvalý a kontinuálny proces. Cieľom je nájdenie a udržanie rovnováhy organizmu.

Budovať zdravie je rozhodnutie na celý život.

Jeho podmienkou je neustále získavanie informácií. Ochota sa učiť a zbaviť sa zabehnutého pohodlia. Ochota a odvaha  zmeniť zaužívané stereotypy. Budovať zdravie znamená nabrať tempo. Nabrať a vydržať! Je ľahké tempo stratiť. Ak chceme znovu nabrať rýchlosť, musíme znovu opakovať celý rozjazd. Ak chceme byť zdraví, musíme mať konkrétny a jasný cieľ. Ak ho poznáme, potom vieme povedať, či sme na správnej ceste, alebo ideme úplne iným smerom. Žijeme v náročnej a hektickej dobe. Žijeme v dobe plnej stresu a starostí.

Žijeme pod stálym tlakom !

Pracovným a časovým. Finančným i osobným. Tieto faktory sa kumulujú a neustále ohrozujú zdravie. Žijeme dnes v relatívnom pohodlí a prebytku. Nežijeme v jaskyni a neohrozujú nás mrazy, ani divé šelmy. Tak, ako sa zmenšovalo ohrozenie zvonka, postupne rástlo ohrozenie zvnútra.

Čo nás dnes najviac ohrozuje, sme my sami.

Náš spôsob života, naše návyky. Stresy, zlý životný štýl a nedostatok pohybu. Nadváha, fajčenie, alkoholizmus a zlá životospráva. Výsledok? Znovu bojujeme o prežitie! Ale s kým? Len sami so sebou, nemáme vonkajšieho nepriateľa. Možno len zlé životné prostredie, ale i to je naše dielo.. Bojujeme s cigaretami, mastnými jedlami, sladkými nápojmi. Bojujeme s únavou, stresom a depresiami. To všetko denno-denne ohrozuje naše zdravie a skracuje nám život. Zhoršuje nám kvalitu života. Berie radosť zo života. Robí škrty našim plánom a našej budúcnosti. Robí z nás pacientov a konzumentov liekov a zdravotníckych služieb.

Myslím, že začiatok je v našom myslení, tam je začiatok budovania nášho zdravia.

Je to rozhodnutie na celý život. Správna cesta pre dlhý a zdravý život. Zmena myslenia znamená začiatok tejto cesty. Máme to v rukách. Nezáleží na veku, ani vzdelaní ani finančných možnostiach. To sú výhovorky.

Zdravie sa nedá kúpiť ani objednať v katalógu.

Nie je rozumné presúvať zodpovednosť na lekárov. To je zbavovanie zodpovednosti. Lekári môžu pomáhať a radiť. Môžu riešiť naliehavé a neodkladné stavy. Nemôžu nikoho zbaviť zodpovednosti. Nemôžu za nás rozhodovať. Zdravie okrem rovnováhy znamená aj spokojnosť, spokojnosť so sebou samým. Harmonický vzťah k okoliu. Plány do budúcnosti. Len zdravý a vyrovnaný človek má ciele, ktoré dokáže dosiahnuť a realizovať.

Zdravie vieme sami ovplyvniť.

Sotva ovplyvníme prezidentské voľby v USA, alebo kurz dolára k ruskému rubľu. Ale svoje zdravie vieme ovplyvniť. Máme to v rukách. To je dôležité. Vonkajšie faktory nám v tom nemôžu zabrániť. Je to na nás.

Strom Zdravia 2