Zdravie ako voľba

Poznáme viac vedeckých i laických definícií pojmu zdravie.

Všetky sa v zásade zhodujú, že zdravie je  stav úplnej telesnej, psychickej a sociálnej pohody. Odlišujú sa skôr v detailoch. Rozdiely sú len v akademickej polohe. Podstata a význam sa nemenia.

Zdravie je telesná, duševná a sociálna rovnováha organizmu.

Ak sa podarí docieliť tento stav a dosiahnuť rovnováhu, môžeme hovoriť o našom veľkom šťastí. Zdravie treba posudzovať v súvislostiach. Dôležitý nie je len konečný výsledok úsilia, ale i vlastná cesta k jeho dosiahnutiu. V prípade zdravia to platí dvojnásobne. Cesta zahŕňa v sebe motiváciu, trpezlivosť i disciplínu. Budovanie zdravia je trvalý a kontinuálny proces. Cieľom je dlhodobé udržanie rovnováhy organizmu.

Budovať zdravie je rozhodnutie na celý život.

Jeho podmienkou je potrebné získavanie informácií. Ochota sa učiť, ochota zbaviť sa osobného pohodlia. Ochota i odvaha zmeniť zaužívané stereotypy. Budovať zdravie znamená nabrať tempo. Nabrať a ďalej vydržať! Jednoduché je tempo stratiť. Ak chceme znovu nabrať rýchlosť, musíme znovu opakovať rozjazd. Ak chceme byť zdraví, musíme mať konkrétny a jasný cieľ. Ak cieľ poznáme, potom vieme povedať, či sme na správnej ceste, alebo ideme iným smerom. Žijeme v náročnej a hektickej dobe. V dobe plnej stresu a starostí.

Žijeme pod stálym tlakom !

Pracovným a časovým. Finančným i osobným. Rizikové faktory sa kumulujú a neustále ohrozujú zdravie. Dnes žijeme v relatívnom pohodlí a prebytku. Nežijeme v jaskyni a neohrozujú nás mrazy ani divé šelmy. Tak, ako sa zmenšovalo ohrozenie zvonka, postupne rástlo ohrozenie zvnútra.

Čo nás dnes najviac ohrozuje, sme my sami.

Náš spôsob života, naše návyky. Stres, nezdravý životný štýl a nedostatok pohybu. Nadváha, fajčenie, alkoholizmus a zlá životospráva. Výsledok? Znovu bojujeme o prežitie. Ale s kým? Predovšetkým sami so sebou. Nemáme konkrétneho vonkajšieho nepriateľa. Možno len nezdravé životné prostredie, ale i to je naše dielo.. Bojujeme s cigaretami, mastnými jedlami, sladkými nápojmi. Bojujeme s únavou, stresom a depresiami. To všetko denne ohrozuje zdravie a skracuje život. Zhoršuje nám kvalitu a berie radosť zo života. Robí škrty našim plánom a budúcnosti. Robí z nás pacientov a konzumentov liekov a zdravotníckych služieb.

Začína to v myslení, tam je začiatok budovania nášho zdravia.

Je to rozhodnutie na celý život. Cesta pre dlhý a zdravý život. Zmena myslenia znamená začiatok cesty. Máme to v rukách. Nezáleží na veku, vzdelaní ani na finančných možnostiach. To sú výhovorky. Zdravie sa nedá kúpiť ani objednať v katalógu. Nie je rozumné presúvať zodpovednosť na lekárov. To je zbavovanie zodpovednosti. Lekári môžu pomáhať a radiť. Môžu riešiť naliehavé stavy. Nemôžu nikoho zbaviť zodpovednosti. Nemôžu za nás rozhodovať. Zdravie okrem rovnováhy znamená aj spokojnosť. Spokojnosť so sebou samým. Harmonický vzťah k okoliu. Plány do budúcnosti. Zdravý a vyrovnaný človek má ciele, ktoré dokáže dosiahnuť a realizovať. Zdravie vieme sami ovplyvniť. Sotva ovplyvníme prezidentské voľby v USA, alebo kurz dolára k britskej libre. Ale zdravie vieme ovplyvniť. Zdravie je voľba i rozhodnutie.

Strom Zdravia 2