Pokoj pre život

Pokoj, vnútorná spokojnosť a radosť zo života.

Začnime týmto krátkym, ale jasným vyjadrením. Pestujme v sebe tieto skvelé a nádherné vlastnosti. Vlastnosti a zároveň cnosti. Predstavujú základ dlhého a pokojného života. Nájdeme v nich príjemnú emóciu a inšpiráciu. Zároveň pocit vnútorného naplnenia a duchovného naplnenia.

Základom pokoja a vnútornej spokojnosti je úprimná a nefalšovaná spokojnosť s tým, čo máme.

Začnime s tým, že budeme spokojní s tým, čo dnes máme. Ak to dokážeme, život sa akoby zázrakom zmení. Budeme cítiť pokoj, vyrovnanosť a harmóniu. Zamerajme sa vždy na to, čo máme. V skutočnosti to nie je málo. Máme napríklad dobré zdravie, harmonickú rodinu, alebo spoľahlivé auto. To všetko sú hodnoty. Koľko ľudí nemá zdravie ! Koľko ľudí je bez rodiny ! Koľko ľudí nikdy nemalo vlastné auto ! Často si dostatočne neuvedomujeme, čo všetko máme. Nevieme oceniť, čo máme a čím reálne disponujeme. Pozeráme sa dookola. Pozeráme a porovnávame. Obdivujeme okolie. Sledujeme reklamy a necháme sa zožierať predstavami, čo nemáme a chceli by sme mať. Väčšinou to vôbec nepotrebujeme.. Reklama triumfuje. Dostala nás tam, kde chcela. Začíname byť nespokojní s tým, čo máme. Cieľ je splnený. Presný úder na našu slabosť. Vydarená hra s našou spokojnosťou..

Ak sme úprimne spokojní s tým, čo máme, tak získame kľúč k tomu, aby sme boli spokojní v budúcnosti.

Ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým, čo dnes majú, nebudú nikdy spokojní. Prečo vlastne ? Lebo spokojnosť prichádza z vnútra. Nie je prilepená na dverách nového auta, ani na stene nového bytu. Skutočnú spokojnosť nám žiadny obchodník k novému výrobku nepribalí. To nie je v cene.. Spokojnosť si nekúpime.

Zastavme sa, zamyslime sa nad všetkým, čo dnes máme.

Naučme sa byť spokojní so všetkým, čo máme a čo sme vlastnou prácou a úsilím nadobudli. Oceňme to a vážme si to. Je to dobrý začiatok. Získame veľa. Na začiatku dobrý pocit a spokojnosť. Rozhodujúci predpoklad k tomu, aby sme boli spokojní i v budúcnosti. Budeme tak vždy spokojní s tým, čo budeme mať. Zaradíme sa medzi spokojných ľudí. Získali sme základ pre pokojný a radostný život. Pevnú pôdu pod nohami.

Strom Zdravia 2