Ako zlepšiť komunikáciu

Dovolí si niekto o sebe povedať, že je dobrý poslucháč ?

Ak si to myslí, tak je to prinajmenšom smelé tvrdenie. Tí skromnejší povedia, že sa o to snažia, alebo sa to učia. Tomu sa dá skôr uveriť. Správne komunikovať je kumšt a cenná zručnosť. Vyžaduje tréning a trpezlivosť. Vyžaduje čas a úprimný záujem.

Naučiť sa trpezlivo, pokojne a sústredene počúvať je veľké umenie.

Nie je ľahké ovládať toto umenie. Nie je ľahké ho v reálnom živote aplikovať a dodržiavať. Je to ochota trpezlivo počúvať, počúvať celé myšlienkové pochody. Počúvať znamená potlačiť v sebe nutkavú potrebu skákať do rečí. Potlačiť v sebe potrebu číhať na vhodnú príležitosť ako rýchlo reagovať a pohotovo skočiť do reči. Zamysleli sme sa, prečo nevieme počúvať? Prečo sa stále zmenšuje počet trpezlivých poslucháčov v našom okolí ? Mnohí múdri ľudia dospeli k názoru, že to priniesla rýchla doba.

Spôsob komunikácie je odrazom nášho každodenného života a každodennej reality.

Stále sa snažíme niečo stihnúť, stále sa ponáhľame. Stále sme pod časovým tlakom. Náš život je niečo ako preteky. Výsledok? Aj rozhovor a komunikáciu považujeme za preteky. Za istú formu pretekov. Povedať viac, rýchlejšie a čo najväčšiemu počtu poslucháčov.. Nie je čas zdržiavať sa počúvaním. Začíname zaostávať za pelotónom.. Tomu zodpovedá i úroveň a kvalita komunikácie. Všimli sme si niekedy ako komunikujú ľudia v našom okolí ?

Je to viac nekomunikácia ako komunikácia.

Je to skôr nepočúvanie ako počúvanie. Ľudia sa v tom vyslovene predháňajú. Jeden základný fakt ! Pokiaľ sa snažíme uhádnuť myšlienky toho, kto sedí oproti nám, alebo je na druhej strane linky s cieľom, čo najrýchlejšie a najpohotovejšie reagovať, stojí nás to množstvo energie. Pôsobí to veľmi stresujúco. Naopak, keď trpezlivo počkáme, kým partner dopovie myšlienku, zamyslíme sa nad tým, čo chcel vyjadriť. Napätie mizne, cítime pocit uvoľnenosti. Dokážeme reagovať pokojne a s rozvahou. Náš partner nadobudne rovnako pocit uvoľnenosti. Nemá potrebu rýchlo a neprimerane reagovať. Nemá pocit, že musí bojovať o pozíciu v pretekoch. Ak budeme dobrými poslucháčmi, budeme i dobrými a príjemnými partnermi. V komunikácii sa presadzujme rozumom, nie rýchlosťou ! Dôležitá je kvalita a hĺbka myšlienok a názorov. Rýchlosť a výška hlasu je druhoradá.

Strom Zdravia 2