Zdravý život

Zdravie je základom dlhého, šťastného a pokojného života.

Zdravie z veľkej miery určuje, aký bude náš život. Bude dlhý a pokojný ? Dobré a pevné zdravie je základnou podmienkou na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. Mnohí pripisujú vlastné zdravie dielu šťastia a náhody. Býva to skôr výhovorka a prejav pohodlnosti. Budovať zdravie, často znamená prekonať vlastné pohodlie. Nikto za nás nič neurobí. Ak chceme byť zdraví, musíme podľa toho i konať a riadiť svoj život.

Každý je zodpovedný za svoje zdravie.

To je základné a jasné pravidlo. Takmer zákon. Radi delegujeme zodpovednosť na lekárov a zdravotníctvo. Nie je to správne, zodpovedné ani rozumné konanie. Ak chceme mať zdravý život a pevné zdravie, musíme sami urobiť všetko potrebné , aby to tak skutočne bolo. Musíme to urobiť sami a neprenášať  zodpovednosť na iných.

Každý je z veľkej časti zodpovedný za svoju budúcnosť.

Aká bude, záleží vo veľkej miere na nás samých. Dobrá správa je, že to naozaj ide. Mnohí to dokázali a dnes žijú naozaj zdravým a pokojným životom. Preto, lebo v určitom momente zobrali zodpovednosť a aktivitu do vlastných rúk. Mali odvahu urobiť správne kroky a zmeniť život. Napriek ťažkostiam a námahe. Dokázali prekonať pohodlie. Mali pevnú vôľu a disciplínu. Aktívna skupina ľudí je stále v menšine. Prevažuje pohodlnosť a nezáujem. Hľadajú sa rýchle a ľahké návody a pohodlné skratky. Zbytočne. Neexistujú. Keby existovali, Nobelova cena by bola len cenou útechy..

Pasívni ľudia sa spoliehajú na šťastie a náhodu.

Čakajú, čo bude. Nie sú ochotní na sebe pracovať. Nie sú ochotní a pripravení vynaložiť čas a energiu. A pritom to robia pre seba. Druhá dobrá správa je, že nikdy nie je neskoro. V každom veku a v každom čase má význam začať. Stále je príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie. Príležitosť začať. Nemá význam čakať na vhodný čas. Ten je teraz !

Strom Zdravia 2