Ako narábame s časom

Otázka správneho a efektívneho manažmentu času je dnes takmer otázkou prežitia.

Nepoznám pomaly človeka vo svojom okolí, ktorý by nemal problém sa časom. A pritom správny manažment času je základný predpoklad úspechu, zdravia a prosperity. Každý by sa mal preto v prvom rade zamyslieť nad tým ako narába so svojim časom a či ho má skutočne pod kontrolou. Málokomu sa to v praxi naozaj darí..

A pritom osobná spokojnosť priamoúmerne závisí od našej schopnosti využiť čas čo najlepšie a najefektívnejšie.

Naučme sa plánovať. Naučme sa odmietať nepodstatné veci. Čas je náš kapitál. Je to kapitál, o ktorom rozhodujeme len my sami.

Základným pravidlom je eliminácia všetkých rušivých, nepodstatných a zaťažujúcich vplyvov zo svojho života.

Znamená to okrem iného i elimináciu negatívnych, otravných a zaťažujúcich ľudí zo svojho života. Netrávme čas nezmyselnými a neproduktívnymi rozhovormi s negatívnymi ľuďmi. Nikde nás to neposúva. Berie nám čas a energiu. Slovami klasika, prináša len blbú náladu. Tento čas nám nikto nevráti. Je to naša strata. Vypúšťajme zbytočné činnosti. Oberajú nás o čas a energiu, ktorú potrebujeme na rozumné a užitočné činnosti. Problematike časového manažmentu sa podrobne venujeme v kapitole DUŠEVNE ZDRAVIE. Nájdete tam podrobne popísané všetko, čo je potrebné vedieť o správnom prístupe k svojmu vlastnému času. Zastavme sa pri strese. Venujme mu pozornosť, urobme krátku analýzu.

Nedostatok času a nezvládanie každodenných povinností býva zdrojom silného stresu.

Ono to ani nie je reálny nedostatok času, lebo čas je pre každého rovnaký. Je to len intenzívny a vyčerpávajúci pocit nedostatku času. Pocit, že veci a úlohy nestíhame. Pocit, že nemáme veci a udalosti pod kontrolou. Žijeme v strese a napätí, či sa to podarí. Vlastne sa to ani nemôže podariť… Toľko úloh a stretnutí. Toľko povinností, komu všetkému sme čo všetko sľúbili? Ako to teraz splniť? Kto to má stihnúť? Stres sa stupňuje, napätie narastá. Súvislosť medzi stresom a časom je jasná.

Dobrou radou je vedieť, čo chceme.

Krátka, jednoduchá a účinná rada. Ak chceme správne narábať so svojim časom a vyhnúť sa zbytočným stresom, tak potrebujeme vedieť, čo chceme. Musíme mať svoje ciele. Jasné ciele, čo chceme v živote dosiahnuť, kam sa chceme dostať. Ciele osobné, zdravotné a profesionálne.

Mať ciele, znamená mať jasnú predstavu, kam sa chceme dostať.

Ciele krátkodobé, strednodobé i dlhodobé. Ciele vás nasmerujú. Ciele dokážu usporiadať naše veci podľa dôležitosti. Ciele by mali byť realistické, ambiciózne a časovo ohraničené. Nie nereálne a imaginárne predstavy a nejasné očakávania, ale jasné a realistické ciele.

Strom Zdravia 2