Naša komunikácia

Asi nič nie je tak dôležité ako pokojná a efektívna komunikácia.

Komunikácia otvára dvere. Komunikácia dokáže zázraky. Kto vie dobre a správne komunikovať, akoby našiel poklad.. Správna komunikácia s klientom je základom úspešného podnikania. Komunikácia je veľmi dôležitá. Má pre život zásadný význam. Komunikácii treba venovať pozornosť. Poznáme mnoho ľudí, ktorí vedia správne a efektívne komunikovať. Poznáme ich životnú pozíciu. Dosiahnu viac ako ostatní. Prečo? Tajomstvo spočíva v ich komunikačných schopnostiach.

Komunikácia sa delí na verbálnu a neverbálnu.

Verbálna komunikácia je slovná komunikácia. Týka sa toho, čo hovoríme.  Neverbálna komunikácia je to ostatné. Oblečenie, vystupovanie a držanie tela. Mimika a gestá. Obe zložky sú dôležité. Konečný výsledok závisí od jednej i druhej. Ak chceme vyvolať dobrý dojem a pozitívne zapôsobiť na okolie, nestačí len dobre a rozumne rozprávať. Potrebné je i dobre vystupovať. Zanechať dobrý dojem a vyvolať pozitívny ohlas.

Základom komunikácie je správna reč.

Hovorme pomaly, jasne a zrozumiteľne. Nahlas, aby sa poslucháč nemusel opakovane pýtať, čo sme práve povedali. Dobrý rečník má vždy náskok. Dbajme na slovný prejav. Hovorme spisovne a gramaticky. Zabudnime na expresívne a slangové výrazy, alebo vulgarizmy. Kľúčová  je farba hlasu a intonácia. Mnohí ľudia skôr hučia ako rozprávajú. Hovorme uvoľnene a prirodzene. Reagujme pohotovo, ale neskáčme do reči.  Neprerušujme pri rozprávaní. Naučme sa viac počúvať ako rozprávať. Mlčať je zlato.

Základom neverbálnej komunikácie sú vzhľad a vystupovanie.

Vhodné a moderné oblečenie je namieste. Nesmie nás byť cítiť ! Mnohí to podceňujú, hlavne v lete. Ak niekoho cítiť potom a špinou, potom je komunikácia s ním skôr trestom a utrpením. Nikdy viac !  K dobrému vzhľadu patrí i stav chrupu. Pekné a sanované zuby a dobrá komunikácia patria k sebe. Človek oddýchnutý, vyspaný a nasýtený budí dobrý dojem. Zdravý a príjemný človek s dobrou náladou, v dobrej fyzickej a psychickej kondícii býva dobrý partner na komunikáciu.

A nezabudnime na úsmev!

Správna a príjemná komunikácia a úsmev patria k sebe. Cieľom komunikácie je zanechať čo najlepší dojem. Cieľom komunikácie je príjemne pôsobiť na poslucháčov a okolie. Ľudia, ktorí sa veľa a často usmievajú sú príjemnými spoločníkmi na komunikáciu. Úsmev býva zárukou, že komunikácia býva spojená s príjemným pocitom a uvoľnením. Úsmev je jednoduchá a účinná metóda na úspešnú komunikáciu. Nič nestojí, usmievať sa vie každý.

Strom Zdravia 2