Hypertenzia a zdravé srdce

Hypertenzia patrí medzi najčastejšie ochorenia.

Hypertenzia je diagnóza, s ktorou sa denne stretávajú internisti, kardiológovia, pediatri, gynekológovia a samozrejme všeobecní lekári. Určite som nespomenul všetky lekárske odbory, ktoré prichádzajú do kontaktu s hypertenziou.

Pacient často nevie, že má vysoký krvný tlak.

Hypertenzia v zásade nebolí / až na občasné bolesti hlavy / a nemáva na začiatku výraznejšie subjektívne ťažkosti. Vysoký krvný tlak sa zistí často náhodne, napríklad pri rutinnej preventívnej prehliadke, pri vstupnej prehliadke do zamestnania, alebo v súvislosti s iným ochorením. Napríklad, pacient dostane žlčníkový záchvat, ide do nemocnice a bum ! Pri predoperačnom internom vyšetrení krvný tlak 200/100 ! Hypertenzia, operácia sa musí odložiť, nasadia sa lieky. Čaká sa, ako sa krvný tlak bude vyvíjať. Čaká sa, kým sa znormalizuje. Po operácii liečba vysokého krvného tlaku pokračuje. Normálny bežný scenár, s ktorým sa lekári denne stretávajú.

Na začiatku treba jasne povedať, že hypertenzia je závažné chronické ochorenie, ktoré výrazne zvyšuje riziko vzniku srdcovocievnych komplikácií.

Závažnosť hypertenzie a jej vplyv na pacienta sa hodnotí podľa viacerých kritérií. Základné kritérium hodnotenia je výška krvného tlaku u sledovaného pacienta. Hodnota krvného tlaku má dva základné parametre.

Horný, alebo systolický krvný tlak a dolný, teda diastolický krvný tlak.

Krvný tlak sa číselne meria v mmHg, / predtým v Torroch /

 

Klasifikácia hodnôt krvného tlaku :

Optimálny krvný tlak systolický TK   menej ako 120 diastolický TK menej ako 80

Normálny krvný tlak systolický TK  120- 129 diastolický TK 80-85

Zvýšený normálny tlak systolický TK 130-139 diastolický TK 85-89

Hypertenzia I. stupňa systolický TK 140-159 diastolický TK 90-99

Hypertenzia II. stupňa systolický TK 160-179 diastolický TK 100-109

Hypertenzia III. stupňa systolický TK viac ako 180 diastolický TK viac ako 110

Izolovaná systolická hypertenzia systolický TK viac ako 140 diastolický TK menej ako 90

Izolovaná systolická hypertenzia je typ hypertenzie, ktorá je typická pre starších pacientov, pacient má zvýšené hodnoty systolického krvného tlaku, zatiaľ čo hodnoty diastolického krvného tlaku sú menej ako 90 mmHg.

Strom Zdravia 2