Zdravá chrbtica

Bolesti chrbta. Poznajú ich tisíce ľudí. Civilizačná daň. Sedavý spôsob života, nekonečné sedenie pri počítačoch, sedenie za volantom áut a nedostatok pohybu a telesnej aktivity si začína vyberať svoju daň.

Nič v ľudskom organizme nie je tak poznačené civilizáciou ako je práve chrbtica.

Bolesti chrbtice a ochorenia chrbtice doslova plnia čakárne lekárov. Praktických lekárov, neurológov, ortopédov i fyziatrov. Poškodenia chrbtice sú častým dôvodom práceneschopnosti a v krajných prípadoch i trvalej invalidizácie. Závažným problémom je to, že veková skupina ľudí postihnutých bolesťami chrbtice sa posúva stále nadol. Nie je žiadnou raritou človek v tretej dekáde života, ktorý laboruje na vážne ťažkosti chrbtice. Nie je to veselý pohľad. Ani optimistické konštatovanie. Ja ako praktický lekár mám každodenne ako na tanieri tieto prípady. Stále nové prípady a stále nové recidívy u ľudí, ktorí už v minulosti tieto ťažkosti prekonali.

Počet pacientov s ochoreniami chrbtice má stále rýchlo rastúci trend.

Vyvolal ho boom informačných technológií a automobilizácie. Človek významne zmenil spôsob svojho života. Namiesto pohybu a chôdze je to sedenie. Nekonečné, nekontrolované a patologické sedenie. V zlej polohe, na zlej stoličke, pri zlom svetle a v zlých stereotypoch. Statická námaha chrbtice je enormná. Nie je dostatočne vyvažovaná pohybom a aktiváciou potrebných svalových skupín. Svalstvo atrofuje, chrbtica sa deformuje. Nastávajú nezvratné organické a deformačné zmeny. Tie sú sprevádzané svalovým napätím a bolesťami.

Odborníci označujú ochorenia chrbtice ako chronické a recidivujúce.

Čo to znamená ? Poškodenie trvalé, ťažkosti sa vracajú. Intervaly sú rôzne. Postupom času sa stále skracujú. Ťažkosti sa stupňujú. Stav si často vyžaduje práceneschopnosť a konzervatívnu liekovú terapiu.

Žiaľ, sme stále  svedkami toho, že mnohí  ľudia podceňujú tieto ochorenia.

Hlavne v začiatkoch. Bagatelizujú liečbu i rady lekára. Prioritou sú často pracovné a osobné záujmy. Až dovtedy, pokiaľ chrbtica nedá o sebe vedieť naozaj dramatickým spôsobom. Väčšinou je už neskoro. Poškodenie chrbtice je väčšieho rozsahu. Vyžaduje si dlhodobú liečbu. Často i hospitalizáciu a v niektorých prípadoch i operačné riešenie. Smutná bilancia. Smutné sú i postoje niektorých ľudí. Dožadujú sa od lekárov rýchleho riešenia. Čakajú zázraky. Čakajú rýchle a jednoduché riešenia. Ak neprichádzajú, začínajú byť nespokojní a mrzutí. Obviňujú lekárov z neschopnosti a nekompetentnosti. Argumentujú svojim nízkym vekom a svojim doterajším dobrým zdravotným stavom. Žiaľ také riešenia dnes medicína nemá k dispozícii. Nie je možné chrbticu vymeniť tak ako auto po skončení lízingu.

Chrbticu si treba chrániť !

V každom veku. Permanentne. Venovať sa svojmu chrbtu. Venovať mu tú pozornosť, akú si zaslúži. Každý kto pozerá nekonečné hodiny do monitoru počítača by si mal občas spomenúť i na svoj chrbát. Je to váš chrbát a je to vaše zdravie. Chrbtica je nenahraditeľná. Be zdravej chrbtice nie je možný pohyb ani práca. Kvalita života s chorou chrbticou klesá nemilosrdne a často rýchlo. Zbavuje ľudí radosti zo života. Zbavuje ich pracovných možností a výkonnosti.

Hazardovať so svojou chrbticou je nebezpečná hra.

Často si nebezpečenstvo neuvedomujeme. Podceňujeme riziká a následky. Daň býva vysoká.

Napísal : MUDr. Michal Šarafín

Strom Zdravia 2