Mobilné telefóny a závislosť

Mobilné telefóny v posledných rokoch výrazne zmenili a ovplyvnili náš život.

Vstupom mobilov na trh získala naša každodenná komunikácia úplne nové dimenzie. Mobilné telefóny sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Mobilný telefón dnes vlastní takmer každý.. Dokonca i bezdomovci, ktorí často nemajú čo vložiť do úst, ale z vrecka im trčí mobilný telefón. Žijeme v dobe čudných paradoxov.. Mobilné telefóny nezmenili len spôsob našej komunikácie, ale zásadne ovplyvnili celý náš život. Osobný i profesionálny.

Mobil sa stal akousi náhradou osobných kontaktov.

Mobily uľahčili a zrýchlili komunikáciu, no tým na druhej strane vzdialili od seba ľudí. Mnohí ľudia dávajú svojim mobilným telefónom takmer exkluzívny význam. Dôležitosť mobilu dostáva až patologické významy. Mobilný telefón sa stáva závislosťou ovládol osobnosť i charakter človeka. Závislosť na mobile je moderná komunikačná forma závislosti. Rastie s množstvom používateľov mobilných telefónov. Rastie s ich stúpajúcou technologickou vyspelosťou. Mobily disponujú dnes mnohými funkciami a aplikáciami.

Závislosť na mobilnom telefóne, či na smskovaní patrí medzi fenomény dnešnej silno technologizovanej spoločnosti.

Mnohých ľudí mobil doslova ovládol. Nedokážu bez neho existovať. Nedokážu sa od svojho mobilu vzdialiť ani na niekoľko minút. Nosia ho so sebou do kúpeľne, do sauny, či k posilňovne. Nevypínajú ho ani v noci, ani cez víkendy ani počas dovoleniek. Neustále striehnu na každý nový hovor, na každú novú správu. Svoj mobil neustále kontrolujú a monitorujú. Je to nepríjemná a tvrdá obsedancia.

Mobil mnohým jedincom nahradil normálny, zdravý a prirodzený medziľudský kontakt.

Príčinou môžu byť vlastné sociálne zábrany. Príčinou môže byť nízky stupeň sebadôvery a sebavedomia. Môže to byť nedostatok vlastnej hodnoty. Nedostatok prirodzenej odvahy. Virtuálna komunikácia nahrádza normálny medziľudský kontakt a verbálny styk. Ľudia trpiaci závislosťou na mobile si kompenzujú nedostatok odvahy a sebahodnotenia tým, že nepriamo nútia iného človeka, aby ich registroval a reagoval na ich podnety. Registroval, či reagoval bez toho, či sám chce.. Samozrejme na začiatku je to o zdvorilosti. Neskôr to už môže byť poriadna otrava. V tom lepšom prípade. V horšom, zaťažovanie a obťažovanie. Závislý človek si kompenzuje svoje vlastné handicapy. Rizikovou skupinou sú deti a mladiství. Rizikovou skupinou sú slabší a osamelí jedinci.

Strom Zdravia 2