Konzumná spoločnosť

Žijeme v konzumnej spoločnosti.

Sme jej súčasťou, sme jej aktívnymi prvkami. Aktívnymi preto, lebo sme zároveň jej tvorcami. Niekto viac, niekto menej. Niekto aktívnejšie, no všetci pasívne. Žijeme v reálnej dobe a v prítomnosti. Náš život je ovplyvnený konzumom. Konzum je symbolom dnešného hospodárskeho usporiadania. Konzum pôsobí okolo nás, mimo nášho vedomia. Je reálny a objektívny. Moderná spoločnosť a civilizácia je založená na konzumnom princípe.

Trhová ekonomika je integrálne spojená s konzumným životom.

Trhová ekonomika je odvodená od slova trh. V praxi to znamená kúpa, predaj, výroba a zisk. Výkonnosť a úspešnosť trhovej ekonomiky je spojená s dosahovaním vysokých parametrov výroby, predaja a efektívnosti. Na konci je zisk. Človek sa stal subjektom, ale predovšetkým objektom tohto systému. Nemá veľmi na výber. Musí sa vedieť adaptovať a prispôsobiť. Musí odolávať silným vonkajším tlakom.

Konzumná spoločnosť má svoju históriu.

Nevznikla zo dňa na deň. Prekonala dynamický vývoj, má už svoju históriu i tradície. Základy boli položené už v 19.storočí. Rýchly rozmach výroby, nové technické vynálezy a rozvoj dopravy otvorili nové možnosti. Lokálne trhy sa postupne rútili a vznikali nové, svetové a globálne trhy. Modernizovaná doprava umožňovala presun tovarov na veľké vzdialenosti. Technický vývoj umožnil vznik masovej výroby. Začalo sa vyrábať vo veľkom. Začala sa meniť filozofia obchodu. Cieľom bolo vyrábať viac a lacnejšie. Tým sa umožnilo dosahovať vyššie zisky. Masová výroba a automatizácia umožnili vyrábať stále viac a výrobky sa stávali dostupnejšie väčšiemu množstvu zákazníkov.Trhy rýchlo rástli. Rástol i dopyt po nových výrobkoch. Koleso sa roztočilo.

Konzumná spoločnosť si vytvorila svoje nové a účinné nástroje.

Masovú výrobu nasledoval hromadný predaj. Od malých lokálnych obchodíkov sa prechádzalo k veľkým obchodným domom, neskôr k super a hypermarketom, ako ich poznáme dnes. Veľmi účinným nástrojom konzumu sa stala reklama. Stále agresívnejšia a vynaliezavejšia. Reklama pracuje predovšetkým s túžbami a emóciami ľudí. Stále menej sa zameriavala na skutočné potreby ľudí a stále viac pracovala s ich túžbami a predstavami. Túžby sa stali hnacím motorom výroby a obchodu. Neustále uspokojovanie stále nových túžob a želaní sa stalo motorom ekonomického rozvoja. Roztočila sa špirála. Vyrábať stále viac, stále nové výrobky, uspokojovať stále nové túžby.

Jedným zo stavebných kameňov konzumnej spoločnosti sa stali úvery.

Systém úverov, pôžičiek a splátok bol silným impulzom ďalšieho rýchleho až nekontrolovaného rozvoja konzumnej spoločnosti. Umožnil nakupovať i tým, ktorí nemali peniaze. Veď túžby treba uspokojovať.. Nákupy na pôžičky a splátky sa stali symbolom dnešnej konzumnej spoločnosti. Veľa klientov prechádza z jednej pôžičky do druhej. Život na splátky sa stal spôsobom ich života. Kupujú a splácajú. Pokiaľ to ide.. Zafixoval sa u nich stereotyp konzumného správanie. Konzumné správanie určuje spôsob života i jeho hodnotové schémy.

Konzumný život nezmenil len spôsob života, ale predovšetkým myslenie a správanie ľudí.

Ľudia rezignovali na tradičné hodnoty ako je umiernenosť a skromnosť. Čo je ešte horšie, rezignovali i na svoj vlastný zdravý rozum. Stali sa len pasívnymi a vďačnými subjektami konzumnej spoločnosti. Stratili kontrolu nad svojim túžbami a svojim možnosťami. Nerozmýšľajú nad svojimi skutočnými potrebami. Preberajú pasívne zvonku predkladané modely života a s ním spojených potrieb. A tie niečo stoja.. Kolobeh pokračuje.

Zvýšená spotreba neznamená lepší život.

Neznamená viac šťastia, ani viac zdravia. Viac spotreby znamená viac starostí a viac stresov. Viac vecí v skrini neznamená viac spokojnosti. Potešenie z nového nákupu trvá len chvíľku. Rýchlo sa stráca. Prichádza nová túžba. Konzumný systém funguje takmer dokonale. Nedá človeku zaspať. Podvedomie pracuje, reklama masíruje mozog i city. Nákupné akcie dodávajú potrebné impulzy. Tlak je silný a človek je slabý.. No, vždy je na výber. Máme vlastný rozum i svoju vôľu. Máme svoje reálne potreby. Viac nepotrebujeme.

Strom Zdravia 2