Empatia ako cesta k človeku

Empatia sa definuje ako schopnosť vcítiť sa do myslenia a pocitov druhého človeka.

Empatia je prirodzená ľudská vlastnosť. Problémom je nedostatok, alebo nedocenenie jej významu a úlohy v medziľudských vzťahoch. Vo vzťahoch s inými ľuďmi je empatia nevyhnutným faktorom dobrých a hodnotných vzťahov. Dnešný spôsob života a hodnotové orientácie nie sú naklonené vytváraniu empatických vzťahov. Väčšina ľudí je tak zaujatá sebou samými, že druhým ľuďom venujú iba minimálnu pozornosť. Kultúra zaznamenáva odklon od subjektívneho pôsobenia a vnímania. Subjektívne vnímanie a prežívanie stojí v ceste pri dosahovaní cieľov. Spôsob života je rýchly, tlak na efektivitu a produktivitu sa stupňuje. Výsledky a ciele sú prvoradé. Empatia sa stráca. Stráca reálny priestor a čas na svoje rozvíjanie.

Niektorí autori hodnotia empatiu ako schopnosť aktívne počúvať druhého človeka.

Empatia je prostriedok ako umožniť druhému človeku vyjadriť a uplatniť jeho citové i ľudské prežívanie. Nie je prvoradé zisťovať motívy a príčiny tohto prežívania. Cieľom nie je hodnotiť ani dokonale rozumieť problému. Podstatou je porozumieť vzťahu, aký má človek k tomuto problému.

Empatia funguje v prítomnosti. V danom čase, na danom mieste, s konkrétnym človekom.

Empatia je schopnosť a úprimný záujem vcítiť sa do myslenia a cítenia človeka, ktorý prežíva svoj osud a svoje konkrétne problémy. Vníma ich so strachom, obavami, pochybnosťami, s neistotou a sprievodnými emóciami.

Empatia je pokojný a tvorivý proces. Otváranie sa druhému človeku.

Empatia má významné a nezastupiteľné miesto v živote človeka. V detstve, v dospelosti i v starobe. V rodine, v škole, v zamestnaní, alebo u lekára. Nie každý má schopnosť byť rovnako empatický. Niekto je prirodzene obdarený touto schopnosťou. Iný sa jej pomaly učí. Zvyšovať a zlepšovať svoju empatiu by mal každý z nás. Je to niečo ako naša celoživotná úloha.

Empatia je základom pokoja a porozumenia. Predpokladom pre naozajstnú kvalitu života.

Preto! Ak sa chystáme na dôležitý rozhovor nezabudnime, že oproti nám sedí ľudská bytosť so svojimi citmi, osudom a svojim príbehom. Zaslúži si našu skutočnú pozornosť, naše pochopenie a vcítenie do svojich problémov a ťažkostí. Počúvaním dokážeme ľuďom, že nám na nich naozaj záleží. Nabudúce to možno budeme my, ktorí budeme potrebovať cítiť skutočnú empatiu.

Žiadny liek nepreniká do srdca tak ako dobrý priateľ  F. Bacon

Strom Zdravia 2