Empatia ako cesta k človeku

Empatia sa definuje ako schopnosť vcítiť sa do myslenia a pocitov druhého človeka.

Empatia je prirodzená ľudská vlastnosť. Problémom je nedostatok, alebo nedocenenie jej významu a úlohy v medziľudských vzťahoch.

Vo vzťahoch s inými ľuďmi je empatia nevyhnutným faktorom úspechu.

Dnešný spôsob života a hodnotové orientácie nie sú naklonené vytváraniu empatických vzťahov. Väčšina ľudí je taká zaujatá sebou samými, že iným ľuďom venujú iba minimálnu pozornosť. Moderná spoločnosť zdôrazňuje naše fungovanie ako fungovanie objektov.  Kultúra zaznamenáva odklon od subjektívneho pôsobenia a vnímania. Subjektívne vnímanie a prežívanie stojí v ceste pri dosahovaní reálnych a objektívnych cieľov. Spôsob života je rýchly, tlak na efektivitu a produktivitu sa stupňuje. Výsledky a ciele sú prvoradé. Empatia sa stráca. Nemá priestor a čas na svoje rozvíjanie.

Niektorí autori hodnotia empatiu ako schopnosť aktívne počúvať druhého človeka.

Empatia je prostriedok ako umožniť druhému človeku vyjadriť a uplatniť jeho citové a ľudské prežívanie. Nie je prvoradé zisťovať motívy a príčiny tohto prežívania. Cieľom nie je hodnotiť ani dokonale rozumieť problému. Podstatou je porozumieť vzťahu, aký má človek k tomuto problému.

Empatia funguje v prítomnosti. V danom čase, na danom mieste, s konkrétnym človekom.

Empatia je schopnosť a úprimný záujem vcítiť sa do myslenia a cítenia človeka, ktorý prežíva svoj osud a svoje konkrétne problémy a ťažkosti. Vníma ich so strachom, s obavami, s pochybnosťami, s neistotou a mnohými emóciami.

Empatia je pokojný a tvorivý proces. Otváranie sa druhému človeku.

Empatia má významné a nezastupiteľné miesto v živote človeka. V detstve, v dospelosti i v starobe. V rodine, v škole, v zamestnaní, alebo u lekára. Nie každý má schopnosť byť rovnako empatický. Niekto je prirodzene obdarený touto schopnosťou. Iný sa jej učí. Zvyšovať a zlepšovať svoju empatiu by mal každý.

Empatia je základom pokoja a porozumenia. Predpokladom pre kvalitu života.

Preto! Ak sa chystáme na dôležitý rozhovor nezabudnime, že oproti nám sedí ľudská bytosť so svojimi citmi, svojim osudom a svojim príbehom. Zaslúži si našu skutočnú pozornosť, naše pochopenie a naše vcítenie do svojich problémov a ťažkostí. Počúvaním dokážete ľuďom, že vám na nich naozaj záleží. Nabudúce to možno budeme my, ktorí budeme potrebovať cítiť skutočnú empatiu.

Žiadny liek nepreniká do srdca tak ako dobrý priateľ

F. Bacon

Strom Zdravia 2