Naše duševné zdravie

Psychika a choroba sú vzájomne prepojené.

Duševné zdravie podmieňuje telesné zdravie a naopak. Sú to spojené nádoby, alebo inak povedané, ide o úzko prepojené systémy. Duševný stav má priamy vplyv na zdravie a zdravie priamo ovplyvňuje psychiku. Preto by každý mal sledovať nielen to, čím a ako sa stravuje, ale aj to ako myslí.

Nielen jedlo, ale i myslenie je dôležité.

S mizerným jedlom prichádza mizerné zdravie, nadváha a zlé trávenie. S mizernými a negatívnymi myšlienkami prichádza depresia, upadá psychika a zdravie sa zhoršuje. Ak chceme byť zdraví a vyrovnaní, určite nájdeme spôsob ako to dosiahnuť. Venujme plnú kapacitu a svoje schopnosti tomu, ako to dosiahnuť. Programovanie myslenia na pozitívne myslenie, na motiváciu a vnútorný pokoj. Tak ako programujeme software v počítači, tak môžeme preprogramovať naše myslenie. Novým programom budú pozitívne myšlienky a motivujúce ciele. Zdravý a plnohodnotný život. Zaujímavá práca, finančný dostatok, skvelí priatelia a rodinné zázemie. Vyhodíme z programu všetky negatívne myšlienky a plané obavy z budúcnosti. Strach z biedy a negatívnych ľudí. Hlúpe a neproduktívne úvahy.

Najväčší úspech dosiahneme, ak sa nám podarí dosiahnuť harmonický a vyvážený život. Pokoj v duši i v hlave!

Každý môže mať inú predstavu o úspechu a iný rebríček hodnôt. Každý je predsa iný. Pre niekoho je úspechom kúpiť si veľkú motorku, pre iného precestovať Južnú Ameriku. Pre iného nový byt s výhľadom na Dunaj. Žiadna vec nás ale sama o sebe nespraví šťastným. Teda trvale šťastným. Ak, tak len na chvíľu. Spýtajme sa lyžiara, či je šťastný, že má lyže? Bude nás pokladať za bláznov, alebo sa bude robiť, že nerozumel otázke. Vec nás neurobí trvale šťastnými, keď sme neboli šťastní predtým, ako sme ju získali.

Harmonický a vyvážený život, to je byť spokojný sám so sebou. Pokoj je ten najväčší úspech.

Ak nám naozaj bude čo závidieť, bude to práve náš pokoj. Pokoj hľadajú niektorí celý život a nikdy ho nenájdu. Ak sa nám to podarí, tak kompliment !  Ak zažívame ten úžasný pocit pokoja a rovnováhy, tak je to ozajstné víťazstvo. Stojí za to zabojovať. Snažiť to ho dosiahnuť. Hľadať cestu k nemu.

Pozornosť je to najdôležitejšie a najhodnotnejšie, čo môžeme dať i dostať.

Rozdeľujme svoju pozornosť medzi rodinu,zdravie i priateľov. Medzi vzdelanie, odpočinok a záľuby. Teda tomu, čo nás naozaj baví robí šťastnými a spokojnými..

Ak máme svoj pokoj, máme i čas na rodinu, priateľov i prácu.

Máme čas a energiu udržiavať svoje zdravie. Máme čas správne sa stravovať. Máme čas a energiu na telesný pohyb a relaxáciu. Darí sa nám v práci i v rodine. Neustále a pozitívne rastieme. Chce to trochu vôle, trpezlivosti a prekonanie vlastného pohodlia.

Strom Zdravia 2