Zdravé kĺby a zdravé kosti

Pohyb a hybnosť sú základom života každého človeka.

Stabilita, hybnosť a pohyb sú nenahraditeľné funkcie. V prípade ich straty, alebo zhoršenia ich funkcie dochádza k prudkému poklesu kvality života. Človek skrátka potrebuje funkčný kostný skelet, svaly i kĺby. Práve poruchy kĺbov a kostí sú častými príčinami akútnych, ale hlavne chronických zdravotných ťažkostí.

Kvalita života je priamoúmerná výkonnosti pohybového systému.

To si dovolíme tvrdiť a poznatky a skúsenosti z toto tvrdenie dokazujú. Tak ako človek starne, tak starne i jeho pohybový systém. Kosti, kĺby a svaly sa postupne opotrebúvajú a starnú. Schopnosť pohybu a celková hybnosť sa znižujú. Mnohé ochorenia pohybového aparátu majú pomalý gradujúci vývoj. Niektoré sú vrodené, iné sú získane. Niektoré vznikajú sekundárne ako súčasť iných ochorení. Urobme si krátku a jednoduchú schému najčastejších problémov a ochorení, ktoré postihujú pohybový systéme, teda i kĺby a kosti.

Na prvom mieste sú to degeneratívne ochorenia kĺbov.

Táto skupina ochorení jasne dominuje. Vekom dochádza k zmenám na kĺboch, kostiach a chrupavkách. Spolu s nimi bývajú poškodené i mäkké štruktúry kĺbov. Najčastejšou chorobou je artróza. Postihuje predovšetkým váhonosné kĺby, teda bedrové kĺby a kolená. V menšej miere i malé kĺby. Často hovoríme i o generalizovanej osteoartróze. Začína po 50-tom roku života a postihuje kĺby i kostné štruktúry. Na chrbtici vznikajú degenertívne zmeny ako spondylóza a osteochondróza chrbtice.

Zápalové ochorenia kĺbov.

Sú to veľmi nepríjemné, chronické a progredujúce ochorenia kĺbov. Sprevádzané sú výraznými klinickými ťažkosťami. Liečba je dlhá, ťažká a často málo efektívna. Ako zápalové ochorenie kĺbov dominuje reumatoidná artritída.

Poruchy kĺbov pri iných chorobách.

Poškodenie kĺbov sprevádza niektoré ochorenia, ako napríklad psoriázu, alebo dnu. Pri týchto ochoreniach dochádza sekundárne k poškodeniu kĺbov. Hovoríme väčšinou o chronických komplikáciách týchto základných ochorení. Poškodenie kĺbov je potrebné liečiť spolu so základným, teda vyvolávajúcim ochorením. Ide o sekundárne poškodenie kostí a kĺbov.

Posttraumatické poškodenie kostí a kĺbov.

Vzniká ako následok traumatických poranení kostného skeletu. Predovšetkým po úrazoch, alebo následkom dlhodobej profesionálnej, alebo športovej traumatizácie niektorých častí skeletu. Nie všetky úrazy sa zhoja per primam, často zostáva anatomický a funkčný deficit ako priamy následok traumatického deja.

Vrodené poškodenia kostí a kĺbov.

Niektoré sa zisťujú hneď po narodení. Napríklad vrodená luxácia bedrových kĺbov. V rannom detstve sa objavuje skolióza chrbtice. Tieto vrodené defekty a ich následky sprevádzajú jedinca po celý život. Ich rozsah a funkčný dopad sú individuálne.

Patologické zmeny kostnej denzity.

Kostná denzita znamená hustota kostí. Tá sa mení vekom, starnutím a hormnonálnymi zmenami. Najčastejšie hovoríme o osteoporóze. Osteoporóza je v slovenskom preklade odvápňovanie, alebo inak rednutie kostí. Je to normálny fyziologický proces. Pokiaľ je tento proces veľmi akcelerovaný, kosť sa postupne mení, stráca svoju hustotu i svoje fyzikálne vlastnosti. Ľahko sa láme. Vznikajú takzvané patologické fraktúry so všetkými svojimi následkami a komplikáciami.

Funkčné poškodenia pohybového systému.

Postihujú veľkú časť populácie. V popredí je civilizačná genéza. Sedavé zamestnania, málo pohybu, nadváha a stresový život. Bolesti chrbtice, bolesti kĺbov i svalov. Svalové kontraktúry, zhoršenie a obmedzenie funkcie jednotlivých častí pohybového systému. Bolesti chrbtice, obmedzená hybnosť, strata hybnosti a fyzickej kondície.

Strom Zdravia 2