Fomopozitivita

Fomopozitivita, alebo v skratke syndróm fomo je závislosť na sociálnych sieťach.

Sociálne siete vnikli ako uragán do života veľkej časti populácie. Sociálne siete stále expandujú a získavajú si nových návštevníkov. Na tom by ešte nemuselo byť nič zlé, problémom je miera ich využívania. Používanie sociálnych sietí sa premnohých stalo doslova závislosťou.

Sociálne siete sa stali nedeliteľnou súčasťou moderného života.

Taká je dnešná realita. Pritom, sociálne siete majú len krátku históriu. Všetko sa to začalo na Harvarde v roku 2004. Nápadom jedného aktívneho a inovatívneho pána, ktorý sa volá pán Zuckerberg. Ten položil základy najväčšej sociálnej siete na svete, ktorá sa nazýva Facebook. Potom rýchlo nasledovali mnohé ďalšie a fenomén sociálnych sietí rýchlo ovládol internetový svet. Milióny čitateľov majú svoje profily na jednej, či viacerých sociálnych sieťach.

Primárnym cieľom sociálnych sietí bolo zbližovať ľudí.

Na prvý pohľad veľmi záslúžný krok. Lenže.. Všetkého moc škodí. Všetko má svoju zdravú mieru. Za ňou nasleduje závislosť.. Závislosť na sociálnych sieťach sa nazýva fomopozitivita. Výsledok ? Svet okolo nás je dnes plný fomopozitívnych ľudí. Sociálne siete ich doslova pohltili. Veľká časť ľudí favorizuje virtuálne kontakty na sociálnych sieťach pred reálnymi vzťahmi.

Fomopozitivita je odvodená od začiatočných anglických slov fear of missing out.

To v jednoduchom preklade znamená strach a obavy, aby nám niečo neuniklo a aby sme niečo nezmeškali. Závislosť, ktorá nás neustále núti sledovať pohyb a novinky na sociálnej sieti. Zabúdame na reálny svet a normálny život. Hodiny sedíme pri počítači, či pozeráme do tabletov, či mobilných telefónov. Bojíme sa, aby nám niečo neuniklo. Aby sme nedajboh niečo nezmeškali..

Fomopozitivita má svoj typický obraz a prejavy.

Deň začína čím iným ako kontrolou noviniek na svojej sociálnej sieti. Aktívne sledujeme celodenný pohyb na sieti. Hodiny venujeme aktivitám, spojeným s naším zastúpením na sieti. Permanentne sledujeme činnosť a aktivitu našich virtuálnych priateľov. Opakovane sa prihlasujeme a odhlasujeme z nášho účtu. Závislosť sa prejavuje nutkavou potrebou opakovaných návratov na účet. Závislý človek často pociťuje sklamanie až frustráciu, ak sa nemôže osobne zúčastniť publikovaných aktivít. Pokiaľ dlhšie nevie, čo sa deje na jeho sieti začína pociťovať nervozitu, cíti nepokoj a nutkavá potreba ho núti, čo najskú vniknúť do svojho vytúženého virtuálneho priestoru.

Fomopzitivita postihuje najviac mladých ľudí.

Je to logické. Ich technická gramotnosť je na najvyššej úrovni, dnes majú ľahký a rýchly prístup do sociálnych sietí. Dnes stačí inteligentný mobilný telefón.. V nich priamo zabudované aplikácie. Mladí ľudia najintenzívnejšie prežívajú deficit sociálnej izolácie a nedostatku vzťahov. Sú v období hľadania vlastnej životnej cesty a vytvárania svojich životných a vzťahových stereotypov. Potrebujú ľudský kontakt a sociálnu podporu. Tá často v reálnom svete, bohužiaľ absentuje. Reálny svet je nahrádzaný virtuálnym životom. So všetkými dôsledkami. Pre život, pre zdravie i pre vzťahy.. V mnohých prípadoch sa dopracujú až k stavu závislosti. Závislosti spojenej s úzkosťami, depresiou, netrpezlivosťou, kolísavými náladami a sociálnou izoláciou. Stráca sa zmysel pre reálny život a pocit zmyslu života. Sociálne siete boli veľkým, až revolučným objavom. Zmenili internet a zmenili svet. Nemali by zmeniť náš zdravý rozum, ani náš vlastný reálny svet.

Strom Zdravia 2