Klub priateľov Strom Zdravia

Na začiatku je nápad. Náš web vznikol z myšlienky pomáhať a prinášať informácie.

Nemáme patent na rozum. Akceptujeme všetky názory a prijímame diskusiu. Chceme prinášať témy, ktoré považujeme sa dôležité. Pozorne načúvame naším čitateľom. Vážime si objektívne názory a konštruktívne nápady. Nášmu webu sa venujeme s radosťou a úctou k čitateľom.

Pre čitateľov máme našu službu Emailing. Jej prostredníctvom zasielame prihláseným čitateľom emaily s odkazom na dôležité témy. Prihlásenie na Emailing nájdete na našom webe.

Snažíme sa o objektívnosť a nezávislosť. Pre našich priateľov a čitateľov sme založili Klub priateľov Strom Zdravia. Členstvo je dobrovoľné a symbolické. Členom sa stáva každý, kto si váži našu prácu. Naša stránka je budovaná zo súkromných prostriedkov tvorcov a dobrovoľných darov našich priateľov. Túto cestu sme zvolili preto, aby sme si udržali objektivitu a nezávislosť. Strom Zdravia nie je zameraný na tvorbu zisku. Získané prostriedky sú použité výlučne na rozvoj a modernizáciu webovej stránky.

číslo účtu : SK41 0900 0000 0050 2756 0190

Strom Zdravia 2