Čas ako naša priorita

Čas je pre všetkých rovnaký !

Čas je to najdôležitejšie čo máme. Spolu s našim zdravím. Tieto dve veci spolu úzko súvisia. Človek, ktorý nevie narábať s časom je na najlepšej ceste k chorobám a problémom. Začnime od začiatku. Skúsme si vysvetliť pojem manažment času. Iste by ste našli v literatúre viacero definícií a vysvetlení. Je to pojem značne nepresný a všeobecný, preto nie je ľahké nájsť jednoduché a univerzálne vysvetlenie.

Manažment času je schopnosť efektívne riadiť a kontrolovať to, čomu venujeme pozornosť a záujem.

Niektorí autori hovoria v tejto súvislosti o manažmente pozornosti. Myslíme, že je to správne, lebo čas a pozornosť spolu úzko súvisia.

Manažment času je naše rozhodnutie, čomu a koľko sa budeme venovať.

Ak hovoríme o pozornosti, treba si uvedomiť, že pozornosť je to najdôležitejšie, čo môžeme dať a naopak to najvzácnejšie, čo môžeme dostať. Vážme si teda pozornosť priateľov a blízkych ľudí. Ich pozornosť znamená, že nám dávajú zároveň svoj čas. Sme pre nich priorita. Čas a pozornosť nám venovanú, považujú za dôležitú. Tieto vety naznačili spojenie medzi časom a pozornosťou. V čom je podstata? Každodenne sa o našu pozornosť i o náš čas uchádza množstvo kamarátov, spolupracovníkov, spolužiakov zo základnej školy, reklamných agentov, či maklérov. Ale i televízia, reklama, či iné médiá. Skúsili sme niekedy spočítať, koľko času sme strávili za rok pri televízore? Skúsme počítať, každý večer 2 hodiny, to je za mesiac tak 60 hodín, za rok 700 až 800 hodín! Čo to prinieslo, bol to rozumne a efektívne využitý čas? Skúsme si predstaviť, čo všetko by sa dalo urobiť za 700 až 800 hodín. Aké množstvo kníh by sa dalo prečítať, o koľko by sa dalo za ten čas zvýšiť svoje vzdelanie, získať nové poznatky, zdokonaliť svoje zručnosti. Alebo časť tohto času využiť na príjemné a obohacujúce stretnutie s priateľmi, s rodinou, alebo so zaujímavými ľuďmi. Vychádza z toho jedno jednoduché pravidlo !

Treba mať vo veciach jasno.

Vždy sa snažiť mať jasno v tom, čo chceme. Čo skutočne potrebujeme, čo je pre nás dôležité. Musíme mať jasno, čo chceme dosiahnuť a k čomu smerujeme. Mnohí ľudia majú práve s týmto večný problém. Nemajú vo veciach jasno a nevedia efektívne hospodáriť s časom. To má za následok stratu času a slabé výsledky. Často sa stretávame s tým, že mnohí ľudia si opakovane vyžadujú čas a pozornosť. Vytvárajú pocity dôležitosti a naliehavosti. Potrebujú rozoberať stále a stále tie isté témy, rozoberať banálne a povrchné problémy a uspokojovať tým svoje potreby. Ale pozor! Na úkor nás, na úkor nášho času. Je to väčšinou čas stratený. Nič nám nedáva, neposúva nás dopredu. Vyčerpáva a oberá vás o čas a energiu, ktorú potrebujeme na iné veci a inde. Niekedy stačí, ak máme pár takých ľudí v okolí a máme problém. Ak sa venujeme týmto ľuďom, neostáva nám čas na tých príjemných. Ak sa venujeme planým a nezmyselným aktivitám, nezostáva nám čas na tie správne, potrebné a osožné.

Strom Zdravia 2