Ako sa prejavuje chronická únava

Do ambulancií lekárov prichádza stále viac ľudí, ktorí sú unavení a vyčerpaní.

Aká je príčina?

Príčina je jednoduchá. Veľa pracujú. Pracujú veľa a bez oddychu. Nedokážu rozumne regulovať a kontrolovať svoju pracovné záťaž. Robia stále viac, berú na seba nové a nové úlohy. Vracajú sa domov neskoro večer a málo spia. Nepravidelne, nezdravo a nárazovo sa stravujú. Pijú veľa kávy, alebo energetických nápojov. Často veľa fajčia. Sú pod stálym pracovným a časovým tlakom. Neuvedomujú si svoje hranice. Hranice, za ktorými organizmus začne reagovať varovnými a poplašnými signálmi.

Chronická únava je veľmi nepríjemný stav pre každého človeka.

Má svoj časový vývoj. Nevzniká zo dňa na deň. Je výsledkom dlhotrvajúceho pracovného vyťaženia, ktoré nie je kompenzované dostatočným oddychom a relaxáciou. Mnohí ľudia dnes zabúdajú na potrebu oddychovať. Nemajú čas na dovolenku, nemajú čas na telesné a relaxačné aktivity. Na aktivity ktoré udržujú telesnú a duševnú rovnováhu. Tento stav sa často prejavuje oslabením imunity. Títo ľudia bývajú často chorí, často a opakovane trpia rôznymi infekciami. Organizmus nemá dostatok síl a energie s nimi bojovať. Liečba je zdĺhavá, málo účinná. Príznaky a ťažkosti dlho pretrvávajú. Vyskytujú sa často poruchy trávenia, bolesti žalúdka, nechutenstvo a hnačky. Prítomné sú bolesti svalov, svalové napätie, bolesti hlavy a hrudníka. Pacient je unavený, napriek tomu trpí nespavosťou. Pridáva sa nervozita a podráždenosť. Pridáva sa zlá tolerancia námahy a záťaže. Pocity na odpadnutie, poruchy rovnováhy a subjektívne zhoršenie zraku.

Všetky tieto príznaky by mali viesť lekára k tomu, aby uvažoval o syndróme chronickej únavy.

Hlavne, ak sa jedná o mladých, produktívnych a pracovne vyťažených ľudí. Rizikovou skupinou sú ľudia v riadiacich a manažérskych pozíciách. Podnikatelia a živnostníci, ale i ľudia, ktorí pracujú vo viacerých zamestnaniach.

Prvým krokom lekára by malo byť vylúčenie telesných príčin týchto ťažkostí.

Môže sa za tým skrývať napríklad porucha funkcie štítnej žľazy, začínajúca cukrovka, alebo chudokrvnosť. Lekár by mal vylúčiť všetky vírusové, bakteriálne či parazitárne infekcie. Mal by vylúčiť stomatologické, gynekologické, urologické či ORL ložiskové infekcie. Lekár by mal vykonať potrebné klinické, fyzikálne a labolatórne  vyšetrenia predtým, ako skonštatuje konečnú diagnózu, teda chronická únava. Tomuto záveru by mali predchádzať vyšetrenia, ktoré s istotou vylúčia iné príčiny zdravotných ťažkostí.

Ak je to chronická únava, tak je potrebné robiť postupné kroky k náprave.

Postihnutý jedinec by mal prehodnotiť svoje pracovné stereotypy, porozmýšľať a prehodnotiť svoje priority. Porozmýšľať nad svojim manažmentom času. Veci prehodnotiť a prijať rozhodnutia. Rozhodnutia , ktoré povedú k náprave. Menej pracovať, lepšie narábať s časom. Určiť si priority, naučiť sa odmietať úlohy. Lepšie plánovať. A druhá strana mince. Určiť si čas na oddych, nezabúdať na dovolenky. Venovať sa koníčkom a záľubám, oddychovať a relaxovať.  Pravidelne a dostatočne spávať, rozumne, zdravo a pravidelne sa stravovať. Spoznať svoju vlastnú hranicu, za ktorou začína únava a vyčerpanosť.

Strom Zdravia 2