Slovo lekára

Povolanie lekára je poslanie a služba.

Každý lekár sa počas svojej praxe stretáva s mnohými diagnózami. Mnohé si vyžadujú dlhú a trpezlivú diagnostiku. Mnohé iné ochorenia sa vyskytujú často, ich diagnostika je rýchla a relatívne jednoduchá. Pri diagnostike zohráva významnú úlohu osobnosť a schopnosti lekára. Jeho vedomosti, skúsenosti a rozhľad. Jeho schopnosť pokojnej a konštruktívnej komunikácie s pacientom. Lekár musí mať schopnosť, čas a trpezlivosť vypočuť a pochopiť pacienta. Venovať mu pozornosť. Pri každom jednom pacientovi postupovať zodpovedne a individuálne. Rutina nie je na mieste. Skúsenosti a poznatky sú kľúčové, ale prehnaná rutina môže byť zdrojom chýb a a unáhlených záverov. Podľa mojich skúseností, kvalitná komunikácia s pacientom je základom úspechu. Bránou ku kvalitnej spolupráci a obojstrannej dôvere. Dôvera je nevyhnutná pri úspešnej liečbe. Bez dôvery medzi lekárom a pacientom je nízky predpoklad úspešnej liečby a spokojnosti pacienta.

Dôvera medzi lekárom a pacientom je základom úspechu.

Každý lekár by si mal uvedomiť, že jeho práca je zároveň služba. Ak povieme slovo slúžiť, evokuje to v nás niečo podradné a submisívne. Nie je to pravda. Práve naopak. Najvýznamnejší ľudia v našej histórii boli práve tí, ktorí dokázali ochotne a nezištne slúžiť. Boli medzi nimi mnohí lekári. Slúžiť neznamená byť sluhom. Lekár musí vo svojej každodennej praxi riešiť mnohé zložité situácie. Často pod tlakom a vo vypätých situáciách. Práca lekára je náročné a zodpovedné povolanie. Vyžaduje vedomosti a skúsenosti, ale aj pevné nervy a silné vôľové vlastnosti. Poznatky medicíny rýchlo postupujú. Lekár musí celý život študovať.

Medicína je celoživotné štúdium.

Celoživotné štúdium je náročná úloha.Popri každodenných povinnostiach. Popri svoje namáhavej a vyčerpávajúcej práci. Dnešná úroveň medicíny si vyžaduje vzdelaných a kompetentných lekárov. Pribúdajú stále nové diagnózy. Pribúdajú stále nové lieky a nové liečebné postupy. Lekári sa stále viac stretávajú s chorobami, importovanými zo zahraničia. Teda s chorobami, s ktorými nemali doteraz skúsenosti. Nároky na lekárov sa zvyšujú. Zvyšuje sa tlak na ich odborné schopnosti, zvyšuje sa tlak na ich morálne a vôľové vlastnosti. Zvyšuje sa ich právna zodpovednosť. Dnes sme svedkami smutného faktu. Rady lekárov stále rednú. Je ich stále menej. Mnohí odchádzajú do zahraničia a mnohí zanechali svoju lekársku dráhu. Mnohí sa ani nepokúsili s ňou začať.. Smutná realita a zlá perspektíva. Všetci veríme v pozitívny zvrat. Musíme veriť, že sa situácia zmení a záujem o toto úžasné a skvelé povolanie sa znovu zvýši.

 

Napísal : MUDr.Michal Šarafín

Strom Zdravia 2