Tolerancia agresivity

Dnešná konzumná a globalizovaná spoločnosť má tendenciu tolerovať násilie.

Sme svedkami to, že agresivita je nielen zľahčovaná, ale v mnohých prípadoch i tolerovaná. Prevláda dokonca určitá nepriama obhajoba agresívneho správania a prejavov agresivity. Agresivita sa zvykne dokonca posudzovať ako niečo skoro normálne, čo je len súčasťou dravej a konzumnej spoločnosti. Súčasťou konkurenčného prostredia.

Agresivita sa toleruje ako prejav schopnosti vedieť sa presadiť a uplatniť v daných podmienkach.

Agresivita ako forma sily a životaschopnosti. Aplikácia čistých prírodných zákonov v ľudskej spoločnosti. Lev zožerie antilopu, lebo je slabšia. Silnejší pes zaženie slabšieho. Tak nejako to v prírode funguje. Lenže človek nie je zviera. Človek má rozum, city i zodpovednosť. Tento pohľad na realitu je veľmi redukovaný a povrchný. Nepriamo podporuje a ospravedlňuje prejavy agresivity. Dnešná doba je charakterizovaná silnou súťaživosťou, niekedy skoro bojom o prežitie. Žijeme ako na pohotovosti. Pohybujeme sa v boxerskom ringu, kde môžeme v každej chvíli očakávať úder z neočakávanej strany. Potreba sa presadiť sa stala základom našej kultúry. So všetkými dôsledkami. Úmerne tomu sa vyvíjajú i prostriedky na dosahovanie tohto cieľa.

Agresivita je nebezpečný ľudský a spoločenský fenomén.

Presadzovanie pomocou dehonestácie, zosmiešňovania a ponižovania druhého človeka. Cestou znižovania a ohrozovania jeho dôstojnosti a integrity. Človek nie je fackovací panák. Má svoje práva i dôstojnosť, ktorú by mal mať možnosť brániť. Otázkou sú prostriedky, ktoré používa. Dosahovanie svojich cieľov a záujmov agresívnym správaním dosiahlo vysoký stupeň tolerancie. Nakoniec, vidíme to okolo seba. Stačí si zapnúť televízor. Silní a tvrdí hrdinovia, ktorí vždy dosiahnu to, čo chcú. Tento model a vzor sa stal súčasťou nášho života, myslenia i správania. Tvrdí a agresívni dominujú. Slušní ťahajú za kratší koniec. Agresivita sa stala prostriedkom individuálneho uplatnenia. Tým je vysvetľovaná, zľahčovaná a tolerovaná. Základom je vlastný egoizmus a individuálne záujmy. Malá agresivita je zárodkom väčšej agresivity. Agresivita nie je správnym a legitímnym prostriedkom obrany. Agresivita je prejavom zlyhania vzťahu človek-človek. Nelegitímnym spôsobom dosahovania cieľov a uplatňovania vlastných individuálnych záujmov.

Strom Zdravia 2