Oniománia, závislosť na nakupovaní

Nakupovanie sa stalo pomaly kultovou záležitosťou dneška.

Nie je to práve veselé konštatovanie. Obchodov ako maku, nové neustále pribúdajú. Tovaru a značiek ako maku a čuduj sa svete ! Stále prichádzajú nové a ďalšie. Je to niečo ako roztočená špirála. Mohutne podporovaná reklamou a všadeprítomným konzumom. To všetko vytvára živnú pôdu pre vznik nebezpečnej závislosti na nakupovaní. Určite poznáme okolo seba dosť príkladov. Sú ľudia, ktorí nezvládli tlak reklamy a nakupovania a stratili časť svojej  duševnej integrity a nezávislosti. Táto závislosť smeruje k ich finančnému, emočnému a spoločenskému kolapsu.

Základom závislosti na nakupovaní je patologická predstava, že nákupy nás urobia šťastnejšími a spokojnejšími.

Tragický omyl. Možno urobia, ale len na krátku chvíľu. Chvíľkové potešenie sa rýchlo stráca. Potreba doplniť svoje šťastie novým nákupom sa vracia. Postupne sa formuje závislosť na nakupovaní, takzvaná oniománia. Odborníci hovoria, že táto závislosť postihuje vo vyspelých krajinách takmer 10 % populácie. Aký smutný paradox v porovnaní s chudobnými krajinami, kde tisíce ľudí bojujú denne o holé prežitie. Bojujú s nedostatkom vody, či základných potravín.

Oniománia, čiže nezdržanlivé a závislé nakupovanie a nekontrolované hromadenie vecí má tragické ekonomické a sociálne dôsledky.

Ľudia sa v nakupovaní úplne prestávajú kontrolovať. Strácajú kontakt s realitou. Postupne ignorujú svoj reálny ekonomický status a ignorujú výpisy zo svojich účtov. Potreba prežívať krátkodobé euforické pocity z nákupov prekrýva ich schopnosť reálne posudzovať a objektívne hodnotiť svoje možnosti a svoje reálne potreby. Prekrýva ich pocit zodpovednosti. Stávajú sa závislými. Doslova. Katastrofa nenecháva na seba dlho čakať.. Pokiaľ sa minie hotovosť, tak sú tu banky a nebankovky. Je to lákavé.

Kreditné karty a úvery vytvárajú falošný pocit bezbolestného utrácania.

Nevidíme žiadne peniaze. Len magnetickú kartu, ktorá je rýchlym a pohodlným kľúčom k ďalšiemu nakupovaniu. Dotyčný nevidí ako sa mu peniaze strácajú. Veď karta je stále rovnaká. Plná, či prázdna. Oniománia postihuje ženy i mužov. Postihuje ľudí bez rozdielu veku, príjmu a postavenia. To je paradoxné. Snaha podobať sa bohatým a úspešným ľuďom ? Možno.. No práve bohatí ľudia sú bohatí preto, že dokážu ovládať svoje potreby a túžby. Inak by nikdy nezbohatli. Závislosť na nakupovaní je nebezpečná a dráha. Dokáž úplne zruinovať. Ekonomicky, sociálne i ľudsky. Trpí rodina i okolie. Poznáme mnoho ľudských a rodinných tragédií. Konzum zďaleka nie je neškodný.

Strom Zdravia 2