Cholesterol a metabolizmus

Rozhodujúcim rizikovým faktorom vzniku srdcovocievnych ochorení sú hladiny tukov v krvi.

Hladiny celkového cholesterolu a jeho zložiek. Hladiny mastných kyselín, odborne triacylglycerolov. Parametre sa štandardne vyšetrujú v rámci preventívnej prehliadky. Spolu s hladinou krvného cukru a hodnotou krvného tlaku definujú metabolický stav pacienta. Signalizujú potenciálne zdravotné riziká. Treba si uvedomiť, že cholesterol je látka, ktorá je ľudskému organizmu vlastná. Cholesterol je pre funkciu ľudského organizmu nenahraditeľný. Plní niekoľko významných funkcií. Je základným prvkom pre tvorbu buniek a tkanív. Je súčasťou hormónov a žlčových kyselín. Cholesterol má dôležitú úlohu pri tvorbe D vitamínu. Cholesterol je kľúčový prvok pre fyziologické a metabolické procesy v organizme.

Cholesterol a mastné kyseliny plnia svoje funkcie v ľudskom organizme.

Zvýšenie hladín tukov v krvi je pre zdravie nebezpečné. Preto sa kladie dôraz na hodnoty tukov v krvi. Hladina celkového cholesterolu, v skratke TC, ako i jeho zložiek. Rovnako i hladinu mastných kyselín v krvi. Základnými zložkami cholesterolu je takzvaný zlý, alebo škodlivý LDL cholesterol a na druhej strane takzvaný dobrý, ochranný HDL cholesterol. Vysoké hodnoty LDL cholesterolu sú jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov vzniku srdcovocievnych ochorení. LDL cholesterol prechádza z pečene do krvi. Naopak HDL cholesterol putuje z krvi do pečene a je ochranným faktorom srdcovocievnych a metabolických ochorení.

Normálne hodnoty tukov v krvi :

 

TC celkový cholesterol……………. menej ako 5 mmol /l

LDL cholesterol ……………………….menej ako 3 mmol /l

HDL cholesterol ………………………viac ako 1 mmol /l

TAG mastné kyseliny ……………. ..menej ako 1.7 mmol/l

 

Hodnoty treba dať do súvisu s parametrami, ako hladina cukru v krvi, hodnota krvného tlaku, telesná hmotnosť, či obvod pása. Dôležitú úlohu zohráva vek pacienta a genetický výskyt porúch metabolizmu tukov v rodine. Nezabúdajme na spôsob života. Stres, nedostatok pohybu a fajčenie. Všetky metabolické parametre je potrebné vnímať komplexne. Navzájom sa ovplyvňujú a vytvárajú v organizme synergický efekt.

Lekár dokáže jednoduchým a rýchlym vyšetrením zistiť hladiny krvných tukov v krvi.  TC , LDL a HDL cholesterolu i TAG .

V prípade potreby začať liečbu. Liečba začína úpravou životosprávy. Zmenou životného štýlu, odstránením škodlivých návykov a znižovaním telesnej hmotnosti. V prípade potreby i začatím účinnej a bezpečnej liečby. Máme k dispozícii rad kvalitných, účinných a bezpečných liekov. Zvýšenie hladiny tukov sa dá úspešne liečiť. Čím je spolupráca pacienta a lekára lepšia, tým lepšie sú i liečebné výsledky.

Strom Zdravia 2