Normálny život

Žiť normálny, pokojný a zmysluplný život by malo byť naplnením nášho osobného bytia.

Teda žiadne zázraky, žiadne bombastické predstavy. Len normálny život. Pomaly sme na tento pojem akoby rezignovali. Stratili sme vnútorný pokoj a orientáciu. Náš život je naplnený nepokojom. Stále niečo hľadáme, stále niečo skúšame, vymýšľame a experimentujeme. Hľadáme a nenachádzame.. Cestujeme, aby sme našli, čo nemáme.. Ani nevieme, čo to vlastne je. Meníme autá, aby sme boli spokojnejší.. Porovnávame sa s okolím, študujeme reklamy, hľadáme novinky. Pokoj nenachádzame. Náš život je naplnený nepokojom, hľadaním a skúšaním. Nenachádzame uspokojivé odpovede. V podvedomí rezonuje snaha vyniknúť, alebo upútať okolie. Veľmi sa to nedarí. Väčšinou. Nasleduje sklamanie a frustrácia.

Normálny život je cieľ, ktorý sa oplatí nájsť.

Život je veľký dar. Oplatí sa ho prežiť v pokoji a radosti. Úplne normálnym spôsobom. Normálny život je život naplnený prácou a činorodosťou. Práca prináša nielen zárobok, ale i dôležitý vnútorný pocit užitočnosti a sebauplatnenia. To je dôležitá hodnota. Sama osebe je už odmenou. Pracovať neznamená sa prepracovať. To nie je ani účel, ani cieľ. Pracovať toľko, koľko potrebujeme pre normálny, slušný a dôstojný život. Normálny život nie je nezmyselné a bezúčelné hromadenie materiálnych statkov ani slepá honba za kariérou. Ostatný čas venovať rodine, oddychu a priateľom. Prípadne urobiť niečo pre svoje zdravie. Pohyb, či duchovné cvičenia v prírode.

Život nie sú preteky.

Na to je život príliš krátky a vzácny. Normálny život nevyžaduje byť prvý v cieľovej rovine. Koľko má svet zabudnutých víťazov.. ?  Normálny život je o vnútornom pokoji a radosti zo života. Z každého všedného dňa, z každého užitočného kroku. Nepotrebujeme k tomu potlesk ani aplauz. Náš normálny a spokojný život je sám osebe našou najdôležitejšou odmenou.

Normálny život je o užitočnosti.

Taký život nie je ani prázdny, ani povrchný. Nepotrebujeme neustále hľadanie. Máme veľa možností, ako ho naplniť. Drobnými činmi. Každodenným všedných životom. V tom je skrytá najväčšia krása. Normálny život je o miernosti a rozumnom odriekaní. Netrápme svoju myseľ tým, čo vôbec nepotrebujeme. Zbytočná snaha, zbytočné obete. Škoda času. Stačí len žiť normálny a pokojný život. Svoj vlastný život.

 

Strom Zdravia 2