Informačná diéta

Každý z nás potrebuje občas zaradiť informačnú diétu.

Potrebujeme si oddýchnuť od neustáleho prílevu informácií. Informácie sa na nás valia zo všetkých strán. Veď žijeme v informačnej dobe.. Lenže náš mozog nie je stroj. Naša myseľ i naše podvedomie si potrebujú oddýchnuť. I naše telo. Všetko so všetkým súvisí.

Väčšina informácií, ktoré získavame, sú len informačným balastom.

Nepotrebným a nadbytočným. Tok informácií, ktorý zaťažuje našu myseľ a našu pozornosť. Internet, televízia, noviny, sociálne siete.. Všetky žijú na prenose informácií. Potrebných i nepotrebných. Aktuálnych, vymyslených i bulvárnych. Mozog neustále pracuje. Prijíma a vyhodnocuje informácie. Pracuje a trpí. Väčšina ľudí sa stala permanentným konzumentom informácií. Reklama neustále hľadá a oslovuje konzumentov. Prináša informácie o nových produktoch a službách.

Žijeme v dobe rýchlych a dynamických zmien.

Musíme sledovať zmeny a trendy. Preto, aby sme vedeli rýchlo a pohotovo reagovať. Len, aby nám vlak neušiel.. Veľmi namáhavá každodenná činnosť. Stojí nás veľa síl, času, pozornosti i energie. Výsledok ? Až 90% informácií sa ukáže ako zbytočných a nadbytočných. No, náš mozog ich musel spracovať a vyhodnotiť. Nečudo, že cítime únavu a opotrebovanie.

Informačná diéta je oddych pre našu myseľ i naše telo.

Je rozumné, dopriať si pravidelnú informačnú diétu. Nič sa nestane, nič nám neujde. Prídu nové a ďalšie informácie. Žiadny strach. Naša myseľ potrebuje oddych. Potrebuje sa zregenerovať. Odpojme sa na deň-dva od internetu a sociálnych sietí. Vypnime televíziu i rádio. Nečítajme noviny, ani časopisy. Dajme si pohov. Vyberme sa na prechádzku, rozprávajme sa s partnerom a deťmi. Alebo si len tak ľahnime a venujme sa svojim duchovným cvičeniam. Budeme nachádzať kúsok svojo vlastného pokoja. Necháme svoj mozog pracovať jeho prirodzeným rytmom. Tento čas venujme zamysleniu nad svojím životom, nad svojimi hodnotami a svojím smerovaním. Pokoj nám prospeje.

Zaraďme do svojho života pravidelnú informačnú diétu !

Je to dobrý a užitočný krok. Po čase ho oceníme. Nemusíme všetko vedieť. Nemusíme byť prví. Pokoj a sústredenosť sú dôležitejšie. Nevyhľadávajme stále nové a nové informačné kanály. Tie, ktorými disponujeme nám stačia až až.. Rýchlejší, krajší, ani zaujímavejšími nebudeme. Niektorí si to myslia. Život má iné priority.

Strom Zdravia 2