Sila odpustenia

Odpustenie znamená víťazstvo nad hnevom a sklamaním.

V živote sa často stretávame so situáciami, ktoré nám prinášajú hnev, sklamanie a frustráciu. Najčastejšie nám to spôsobujú práve ľudia. Zažívame pocit bezprávia a frustrácie. Zažívame pocit rozhorčenia a spravodlivého hnevu. Boli sme obeťami nespravodlivosti, klamstva, či manipulácie. Naše vnútro je plné negatívnych emócií a rozhorčenia. Neustále myslíme na tých, ktorí nám to zlo spôsobili. Tým, že na nich myslíme, tým sa necháme nimi nepriamo ovládať ! Ľudia, ktorí nám ublížili tak ovládajú naše myšlienky, podvedomie a tým i celý život. Strácame kontrolu nad svojimi pocitmi a myšlienkami. Trpíme a zožierame sa.

Ak dovolíme, aby tento proces pokračoval a stále sa opakoval, stávame sa psychicky slabými a labilnými ľuďmi.

Plávame v negatívnej oblasti. Logické myslenie, ani inteligencia nám veľmi nepomôžu. Negatívny náboj plný hnevu je väčšinou silnejší. Negatívne emócie prevládajú. Trpíme a hľadáme vysvetlenie. Skúšame racionalizovať. Skúšame analyzovať, či relativizovať. Veľmi to nepomáha.. Červík je príliš hlboko zarytý.

Odpustenie je cesta z bludného kruhu.

Odpustenie pomáha. Odpustenie je cesta k lepším vzťahom, k lepšiemu a pokojnejšiemu životu. Viac odpustenia znamená viac zdravia. Menej stresu, depresie a úzkosti. Menej bolesti hlavy, lepšie trávenie, nižší krvný tlak.. Odpustenie je pozitivita sama osebe. Odpustenie je cesta do pozitívnej zóny.

Odpustením získame späť svoju silu, pokoj a rovnováhu.

Získame kontrolu nad svojím životom. Nad svojimi pocitmi a myšlienkami. Mať pod kontrolou vlastné myšlienky a emócie, znamená mať pod kontrolou vlastný život. Odpustenie si vyžaduje vnútornú silu a odvahu. Je to vnútorný očistný proces. Odpúšťať nie je vôbec ľahké. V mnohých prípadoch je to dlhá a namáhavá cesta.

Odpustenie neznamená zabudnutie.

Môžeme odpustiť, ale nemusíme zabudnúť. Ak chceme pokojne žiť, potrebujeme odpustenie. Zabudnutie k tomu nepotrebujeme. Naopak. Skúsenosti sú zdrojom poznania a múdrosti. Niektoré veci a udalosti sa jednoducho stali. Taká bola a je realita. Negovanie je únikom z reality. Odpustenie znamená prijatie reality. Odpustenie nie je únik do iracionality ani do apatie.

Odpustenie pomáha obetiam, nie vinníkom !

Odpustenie oslobodzuje obeť. Vinník zostáva vinníkom. Jeho previnenie nie je automaticky odpísané. Vinník musí niesť svoju zodpovednosť a následky. Odpustenie znamená koniec utrpenia pre obeť. Niekedy je to začiatok utrpenia pre vinníka.. Liekom pre vinníka je pokánie a zmierenie. K tomu treba vždy dve strany.. To je už iná kapitola.

Odpustenie je dobrá voľba.

Pre život i zdravie. Eliminuje stres a vracia chuť do života. Lekári hovoria, že predlžuje život. Niečo na tom bude.. Nemá význam čakať na ospravedlnenie od vinníka. Toho sa nemusíme dočkať. Máme iné, oveľa lepšie riešenie, ktoré máme vo vlastných rukách. Naše odpustenie.

Strom Zdravia 2