Sila rituálov

Rituály sú prejavom tradície a úcty k hodnotám.

Spoločné rituály posilňujú rodinu i priateľstvo. Sú dôležitým spojivom medzi ľuďmi. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu.

Fungujúca rodina si vytvára a udržiava vlastné rituály.

Pomocou každodenných a pravidelných rituálov posilňuje vzájomné vzťahy a väzby. Vytvára vzájomnú spolupatričnosť. Rituál je určitá oslava života. Pripomenutie tradície. Prejav dôvery, záujmu a spolupatričnosti. Čo je rituál ? Rituál je opakovaná a zmysluplná spoločná činnosť s motívom upevňovanie vzájomných vzťahov a väzieb. Rituál je zmysluplná a hodnotná činnosť. Bez povrchnosti a samoúčelnosti. Nie je to ani rutina, ani dôvod na rozptýlenie. Rituál má vždy vnútorný zmysel a hodnotu. Rituály nemusia byť ani veľkolepé, vôbec nie honosné. Dôležitý je ich motív a vnútorná hodnota. Nie veľkosť, ani vonkajší dojem.

Každý deň vytvára priestor na spoločné rituály.

Napríklad spoločné stolovanie pri raňajkách, či večeri. Pravidelné čítanie rozprávky deťom pred spaním. Spoločné odchody do práce. Spoločné víkendové výlety. Veľa jednoduchých, ale účinných a príjemných rituálov. Veľmi príjemné sú pravidelné sezónne rituály. Vianoce a Veľká Noc. Veľmi pekná príležitosť. Spoločné prípravy, spoločné zdobenie stromčeka, či spoločné návštevy priateľov a príbuzných. Napríklad i pravidelné jesenné túry do kopcov, alebo pravidelná celorodinná zimná sánkovačka. Drobné, ale veľmi pekné spoločné rituály.

Rituály vytvárajú tradície.

Každá podstatná zmena v živote by mala byť sprevádzaná spoločným rituálom. Drobná spoločná oslava a poďakovanie. Narodenie dieťaťa, ukončenie školy, promócia, alebo nasťahovanie do nového bytu. To všetko sú dôležité momenty v živote rodiny. Rituály nám umožňujú vážiť si tieto chvíle. Dôležité a často neopakujúce momenty. Treba sa podeliť o radosť a očakávania.

Rituály majú silný vplyv na život rodiny a jednotlivca.

Vytvárajú pevné korene. Ťažko sa menia. Netreba sa báť vytvárať i nové rituály. Život sa mení, všetko je v pohybe. Mnohé rituály sa vyvíjajú prirodzene. Iným treba trochu pomôcť. Vložiť trochu energie a záujmu. Vniesť do nich kus svojho osobného vkladu. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

Zdravý životný štýl potrebuje dobré a zdravé rituály.

Pozor, všetko má dve strany mince ! Pozor na zlé, či nesprávne rituály ! Niekedy sa vkradnú do nášho života nenápadne a zákerne. Niekoľko príkladov. Pred spaním si ešte na chvíľu zapneme počítač. Aby nám niečo neuniklo.. Pre nedostatok času oželieme spoločné raňajky.. Raz, dvakrát a už sa vezieme. Stratili sme pozitívny rituál. Nahradili sme ho iným. Povrchným a škodlivým.

Zdravé rituály prinášajú do života pokoj, radosť a poriadok.

Nesprávne skôr chaos, stres a konflikty. Nepokoj a neporiadok. Silnú dávku individualizmu a egoizmu. Myslime na naše dobré a zdravé rituály. Nepodceňujme ich význam a hodnotu ! Majú dôležité miesto v našom každodennom živote. Spolu s nimi budujeme vzájomnú dôveru, spolupatričnosť a radosť z každodenného života.

Strom Zdravia 2