Detstvo v ohrození

Detstvo je najkrajšia a neopakovateľná časť nášho života.

Šťastné a pokojné detstvo nás sprevádza celým naším životom. Zanecháva v nás hlbokú stopu. Spomienky na naše detstvo nás napĺňajú príjemnými spomienkami a pozitívnymi emóciami. Detstvo je neopakovateľné. Čas sa nedá vrátiť späť. Hoci by sme si to niekedy želali. Detstvo je niečo ako klenot, ktorý nosíme v sebe. Vo svojom vnútri. Detstvo ovplyvňuje celý náš život. Náš individuálny vývoj. Našu sebadôveru, naše myslenie, náš hodnotový svet. Ovplyvňuje našu vnútornú integritu. Pokojné a šťastné detstvo je bránou j spokojnému a zmysluplnému životu.

Detstvo v dnešných časoch prekonáva ťažkú civilizačnú skúšku. Detstvo je v ohrození !

Nielen príroda a klíma na Zemi prežíva obdobie ohrozenia. V ohrození je i detstvo. Západná civilizácia a globalizácia má dopad na život všetkých ľudí. Ani deti nie sú výnimkou. Dopad civilizačných zmien na detstvo je veľmi ťaživý. Detstvo sa mení. Mení sa z idyly na boj. Tlak na deti sa stupňuje. Ani deti nie sú ušetrené tvrdým vonkajším tlakom. Už v detstve začínajú byť vystavené tvrdému konkurenčnému tlaku. Sú vystavené náročným očakávaniam. Nároky v školách sa stupňujú do nadprahových stupňov. Na deti sa kladú neúmerné nároky. Od malička. Počítačová gramotnosť, cudzie jazyky. Deti často ani nechápu zmysel týchto nárokov. Od malička sú vystavené súťaži a konfrontácii. Sú vystavené porovnávaniu s ostatnými, sú súčasťou tvrdého a často samoúčelného školského systému. Žiadna hra, málo pohybu, málo pozitívnych vnemov, žiadna radosť zo života. Len úlohy, povinnosti a nároky. Detstvo sa mení na nočnú moru. Deti prichádzajú o najkrajšiu časť svojho života.

Detstvo by malo vždy zostať hlavne hrou a radosťou zo života !

Teda hra a žiadna vojenská služba. Žiadny zbytočný dril. Deti potrebujú užívať svoje detstvo. Okrem neadektvátnej záťaže sú deti často vystavené zlým sociálnym a rodinným podmienkam. Rozvrátené a neúplné rodiny, vysteresovaní a frustrovaní rodičia. Strach z budúcnosti, nezamestnanosť, osamelosť a niekedy i chudoba. Chudoba nielen materiálna, ale i duchovná. Chýba skutočný záujem o deti. O ich život, o ich potreby, o ich pozitívny citový vývoj.

Deti si zaslúžia prežiť svoje skutočné detstvo.

Nemáme právo ich pripraviť o toto šťastie a tento zážitok. Nielen vedomosťami a schopnosťami je človek živí. Život, to je i radosť, pohyb, zážitky a priatelia. Zdravý vývoj dieťaťa je komplexný proces. Dieťa potrebuje získať i prirodzenú sebadôveru, potrebuje získať komunikačné a vôľové vlastnosti. Potrebuje zdravý a všestranný vývoj. Nielen izolovaný a osamelý svet pri počítačových monitoroch. Deti tak strácajú svoje ego a svoju fantáziu. Sprevádza ich to po celý život.

Život bez šťastného detstva nebýva šťastný a spokojný.

Niečo jednoducho chýba. Svet je oveľa chudobnejší a schématickejší. Chýbajú pozitívne vnemy, chýba životný optimizmus i potrebný nadhľad. Chýba sebadôvera i odolnosť. Deti sú labilné a nesamostatné. Ťažko vytvárajú hodnotné vzťahy a priateľstvá. Individualizmus sa stáva skôr kliatbou. Základy šťastného života sa začínajú už v detstve.

Strom Zdravia 2