Sviatočný odpočinok

Sviatok zohráva v živote každého človeka významnú úlohu.

Znamená niečo výnimočné. Sviatok je čas pokoja a zamyslenia. Nemal by byť automaticky spojovaný len s nečinnosťou, či záhaľkou. Naopak. Človek nie je živý len prácou a povinnosťami. Sviatok mu umožňuje zastaviť sa a na chvíľu vyjsť z každodenného kolotoča. Sviatok je výnimočný deň, prichádza len niekoľkokrát do roka.

Sviatok má pre človeka predovšetkým duchovný význam.

Znamená povznesenie sa nad problémami a starosťami. Sviatok treba precítiť dušou i zmyslami. Sviatok je príležitosť na zastavenie a upokojenie. Dnešná doba je charakterizovaná veľkou nadprácou. Pracujeme veľa. Pracujeme veľmi intenzívne. Pracujeme rýchlo a pod veľkým tlakom. No, človek nie je stroj. Potrebuje i pokoj a odpočinok.

Sviatok je deň, určený na odpočinok.

To predovšetkým. V tom je jeho ľudský a duchovný význam. Je to čas, kedy by sme mali nájsť priestor na zamyslenie a zhodnotenie. Nielen prácou je človek živý. I v Biblii sa píše : Po siedmom dni odpočíval po diele, ktoré vytvoril. Znamená to, že siedmy deň je určený na odpočinok.

Každá nedeľa by mala byť sviatkom.

Zažívame smutnú realitu. Nedeľa prestala byť pre mnohých ľudí sviatkom. Dobrovoľne, či nedobrovoľne. Strácajú tak priestor pre svoju regeneráciu. Telesnú i duchovnú. Chýba im pokoj a odpočinok. To sa prejaví na ich živote. Osobnom, pracovnom i duševnom. Prejaví sa to na ich zdraví. Únava a vyčerpanosť priamo ohrozujú človeka. Jeho zdravie i duševnú integritu. Unavený a vyčerpaný človek postupne degraduje. Telesne i duchovne. Nerozlišuje medzi sviatkom a nesviatkom. Všetky rozdiely sa mu stierajú. Mení sa na mechanického robota.

Každý človek potrebuje odpočinok.

Sviatok je prirodzený priestor na odpočinok. Nemal by byť vyplnený nezmyselnými a nadbytočnými aktivitami. Mal by to byť čas pokoja a rozmýšľania. Bez stresu a námahy. Sviatok je preto sviatkom, lebo sa má svätiť. Vážme si tieto dni a pokúsme sa v nich venovať odpočinku. Telesnému i duchovnému. Myslím, že nám nič neujde. Práve naopak. Pomôže nám to nájsť stratený pokoj a harmóniu. Život je predsa o hodnotách. Sviatok je hodnota. Predovšetkým v čase Vianoc a Veľkej noci.

Strom Zdravia 2