Mobbing, teror na pracovisku

Pracovisko sa môže v niektorých prípadoch zmeniť doslova na bojisko.

Napätie, ohováranie, šikanovanie a závisť môžu zmeniť naše pracovisko na skutočné mínové pole. Odborníci hovoria o istej  forme psychického terorizmu na pracovisku. Pracovisko sa mení na bojisko.

Tento stav sa nazýva sa mobbing.

Mobbing má svoje parametre. Mobbing je vtedy, keď sú útoky dlhodobé a systematické. Trvajú viac ako pol roka. Opakujú sa minimálne raz do týždňa. V zásade prebiehajú medzi spolupracovníkmi a kolegami navzájom. Ak smerujú útoky zo strany nadriadeného, vtedy hovoríme o špecifickej forme mobbingu, hovoríme o takzvanom bossingu. Výsledok je približne rovnaký. Výsledok je strach, úzkosť a utrpenie. Utrpenie osobné, spoločenské i sociálne. Pracovisko sa stáva bojiskom. Javiskom strachu. Postihnutý sa snaží uniknúť. Trpí. Nevie si často poradiť. Nevie nájsť rozumné a efektívne východisko. Vykonávatelia mobbingu môžu byť v podobe aktívnych iniciátorov. Rovnako i v polohe pasívnych spoluhráčov. Praktiky bývajú rôzne. Otvorené a agresívne. Alebo rafinované a zákerné.

Obeťou mobbingu môže byť prakticky ktokoľvek.

Postihuje skôr tichých a submisívnych ľudí s nízkym sebavedomím. Ľudí, ktorí si neveria a nedokážu adekvátne a razantne reagovať. Volia ústup a kompromis. Často bezvýsledne. Útoky sa opakujú a stupňujú. Mobbing je na svete. A utrpenie s ním. Mobbing často ohrozuje ľudí s rasovou, sociálnou, či náboženskou odlišnosťou. Sú ľahkým cieľom a objektom útokov. Útoky často smerujú i k vzdelaným a inteligentným ľuďom. Hlavne v pracovných kolektívoch ľudí s nižším intelektom a vzdelaním. Žeby komplexy menejcennosti.. Niečo na tom bude.

Na začiatku mobbingu často stojí izolovaný, neriešený a vyhrotený interpersonálny konflikt.

Nasledujú útoky a poškodzovanie. Postihnutý zostáva často nepochopený. I zo strany nadriadených. Tí majú často tendenciu situáciu negovať, alebo bagatelizovať. Postihnutý býva postupne nie svojou vinou vylúčený z kolektívu. Postihnutý nemá väčšinou možnosť a priestor na vyjadrenie svojich postojov. Nedostáva priestor na vysvetlenie a obhajobu. Priamym spúšťačom  procesu mobbingu často býva závisť. Nasleduje nezdravá a vybičovaná konkurencia. Závisť sa týka rodiny, pracovných úspechov, zdravia, alebo postavenia v kolektíve.

Dôsledky dlhotrvajúceho a intenzívneho mobbingu môžu byť dramatické.

Môžu vážne postihnúť duševné i telesné zdravie. Viesť až k hlbokým patologickým duševným stavom a dokonca i k samovražde. Mobbing je ťažký stresor a predstavuje ohrozenie. Prevencia i obrana sú ťažké a zložité. Prípady mobbingu sú vždy individuálne. Prevencia spočíva v práci na sebe samom. Na vlastnom sebavedomí. Naprogramovať svoju myseľ na odolávanie vonkajšiemu tlaku. Prestať sa báť. Boj nikdy nie je stratený. Spojenci sa vždy nájdu. Nakoniec, sú tu i právnici a personalisti. Nehanbime sa brániť svoje práve. Nebojme sa brániť svoju osobnosť a identitu. Odvaha a osobná statočnosť sa počítajú.

Strom Zdravia 2