Nikdy sa neporovnávajme

Porovnávanie ničí dušu i telo !

Porovnávanie je niečo ako cielená dlhodobá autodeštrukcia. Mnohí ľudia sa často a radi porovnávajú so svojim okolím. Sledujú svoje okolie. Sledujú kamarátov a spolupracovníkov. Porovnávajú ich so sebou. Nezameriavajú sa na svoje reálne potreby. Zameriavajú sa na sledovanie a porovnávanie. Výsledok tohto porovnávania nebýva vždy radostný. Žijú okolo nás mladší, krajší, bohatší a úspešnejší ľudia. To vyvoláva v mnohých rôzne negatívne reakcie a hlavne negatívne emócie. Vyvoláva to hnev, zlosť a závisť. Žerie ich to. V skutočnosti to nepriznávajú. Na verejnosti to taja. V skutočnosti ich to stále viac žerie. Dusia v sebe negatívne emócie a spriadajú plány ako sa druhým vyrovnať. Nie sme predsa horší ! Začína prevládať pocit nespravodlivosti. Prečo oni áno ? Prečo ja nie ? Neproduktívne, hlúpe a impotentné myšlienky. A predsa vedia s psychikou a vnútorným pokojom poriadne zatočiť.

V konzumnej spoločnosti naberá porovnávanie stále väčšie grády.

Tí menej úspešní konzumenti sú stále viac frustrovaní. Porovnávajú sa domy, autá, oblečenie i atraktivita dovolenky. Menej už zdravie, rodina a vnútorná spokojnosť. A pritom zdravie a vnútorný pokoj sú hodnoty, ktoré majú v živote človeka najväčšiu cenu. Opýtali ste sa ľudí, ktorí majú veľké domy a luxusné autá, či sú aj šťastní, zdraví a spokojní? Či im všetky statky priniesli to, čo od života očakávali. Moje skúsenosti hovoria, že väčšina odpovie negatívne. Ak chceme mať pokoj, vyhýbajme sa porovnávaniu.

Zamerajme sa na svoje potreby !

Zamerajme sa na svoje ciele. Ak máme pocit pokoja a spokojnosti, tak my ste v skutočnosti tí, s ktorými by sa mali iní porovnávať. Brať si z nás pozitívny príklad. Pozitívne príklady motivujú. Porovnávanie nám nepomáha a ani neposúva dopredu. Keď, tak len do problémov a dlhov.. A k chorobám.

Strom Zdravia 2