Virtuálna závislosť

Podstatou každej závislosti je závislé správanie.

Závislý človek stráca kontrolu nad svojím správaním a tak i nad svojím životom. Závislosť je nutkavá potreba, ktorá má prevahu nad človekom. Závislosť má vždy navrch. V minulosti sme v súvislosti so závislosťami mali väčšinou na mysli závislosť na drogách, omamných látkach, či na alkohole. To všetko sú nebezpečné závislosti. Poznáme aj iné druhy závislosti. Mohli by sme ich zjednodušene nazvať moderné závislosti.

Virtuálne závislosti sú plodom nového moderného života.

Jeho negatívnym dôsledkom a následkom. Naši predkovia ich nepoznali. Nepoznali počítače, mobily, ani internet. Nepoznali obchodné centrá, ani hypermarkety. Žili v úplne inom a zdravšom hodnotovom systéme. Žili oveľa pokojnejšie a vyrovnanejšie. Neboli tak priamo vystavení vplyvu médií. Neboli tak vystavení silným a škodlivým konfrontáciám s vonkajším prostredím. Neboli vystavení nezmyselným porovnávaniam so okolím. Neboli vystavení umelo vytvoreným ideálom krásy a dokonalosti.

Virtuálna závislosť môže mať rôzne formy.

Nadmerné a prehnané používanie počítačov a internetu. Závislosť na sociálnych sieťach. Nadmerné a nekontrolované a používanie mobilných telefónov. Nadmerné sledovanie televízie, či videohier. Osobitnou skupinou je závislosť na práci, známa ako workoholizmus. Závislosť na nakupovaní sa stala nebezpečnou mániou s ťažkými, až devastačnými následkami pre jednotlivca i celú jeho rodinu. Mnohí ľudia sa stali závislými na rôznych sektách, duchovných vodcoch, alebo rôznych filozofiách. Ľudia strácajú nad sebou kontrolu. Stávajú sa závislými. Nemajú silu tento kruh prekonať. Rozum im to často velí, no nemajú dostatok vôle a sebadisciplíny to prekonať. Stávajú sa hračkou v rukách ich vlastnej závislosti.

Virtuálna závislosť je zradná a nebezpečná cesta.

Nezostáva bez následkov. Veľakrát sa zľahčuje a bagatelizuje. Hranica, za ktorou začína závislosť je niekedy veľmi tenká. Stačí málo. Pár mesiacov a človek sa stáva závislým. Cesta späť nebýva ani ľahká, ani rýchla. Zbaviť sa závislosti vyžaduje v mnohých prípadoch i odbornú pomoc. Závislý človek stráca osobné a sociálne väzy. Menia sa jeho priority i celkový spôsob života. Virtuálne drogy si vyžadujú čas, energiu, ale často i veľa prostriedkov.

Strom Zdravia 2