Závislosť na liekoch

Konzumácia liekov v dosiahla v dnešnej populácii obrovské rozmery.

Znamená to, že dostupnosť liekov je stále vysoká. To je tá lepšia správa. Tá horšia správa je, že spotreba liekov výrazne prevyšuje jej reálnu potrebu. Príčin je iste veľa. Lobbing farmaceutických firiem, veľký počet lekární, či nadmerné predpisovanie liekov lekármi. Môžeme meditovať, kto je zodpovedný.. Predaj a distribúcia liekov je veľký a výnosný biznis. Pacienti konzumujú veľa liekov. Často nezmyselne a prehnane. So všetkými negatívnymi dôsledkami. Lieky sú integrálnou súčasťou ich života. Pokiaľ je to na prospech veci, potiaľ je všetko v poriadku.

Konzumácia liekov sa môže zmeniť na závislosť.

Počet liekových závislostí nebezpečne stúpa. Práve široká a ľahká dostupnosť umožňuje jednoduchý prístup k liekom. Môže ísť o lieky na predpis, ale i voľne predajné lieky v lekárňach. Pravidelná a nadmerná konzumácia niektorých liekov môže vyvolať silnú závislosť. Veľká a nadmerná spotreba určitých liekov môže poškodiť zdravie i celkovú duševnú integritu pacienta. Pacient sa stáva závislým. Každá forma závislosti je viac, či menej nebezpečná. Chybou nadmerného predpisovania lekármi vzniká často iatrogénne poškodenie pacienta. Často z nevedomosti, ale v mnohých prípadoch z úprimnej snahy pomôcť pacientovi. Nemusí ísť teda o zlý úmysel. Lekári niekedy podcenia možnosť vzniku závislosti, či vo veľkom pracovnom zaťažení môžu prehliadnuť zvýšený záujem pacienta o niektorý druh lieku. Problémom môže byť i predpisovanie toho istého lieku viacerými lekármi. Tým sa stráca kontrola nad množstvom predpísaného a užívaného lieku.

Závislosť je psychická porucha.

Prejavuje sa užívaním lieku spojeným so silnou až neodolateľnou túžbou po jeho opakovanom užívaní. Najčastejšou a najproblémovejšou skupinou liekov sú lieky proti bolesti. Rizikovou skupinou sú pacient trpiaci chronickými ochoreniami spojenými s chronickou bolesťou. Títo pacienti zvyknú užívať lieky proti bolesti v nadmerných dávkach a často až v bizarných kombináciách. Množstvom liekov a ich kombináciami sa zvyšuje nielen riziko závislosti, ale i riziko poškodenia zdravia.

Rizikovou skupinou sú i lieky na zmiernenie úzkosti a nervozity.

Závislosť na tieto lieky neustále stúpa. Rizikovou skupinou sú ľudia, trpiaci silným a chronickým stresom. Stres je skutočná nočná mora dnešných časov. Ľudia trpiaci stresom často hľadajú pomoc práve v liekoch. Krízové stavy sú často odrazovým mostíkom k užívaniu týchto liekov a nástupu závislosti. Najvyššia opatrnosť je namieste. Problémovou skupinou sú duševne chorí a labilní ľudia. Títo ľudia majú oveľa väčší sklon k vzniku liekových závislostí.

Zvláštnou skupinou sú lieky na spanie.

Predpisuje sa ich veľké množstvo. Ich dlhodobým užívaním potreba u jednotlivého pacienta rastie. Potrebuje ich viac a vyššie dávky. Po čase už nevie bez nich vôbec zaspať. Závislosť na liekoch na spanie je široký problém. Týka sa starších ľudí, ale v mnohých prípadoch i mladšej generácie.

Rizikovou skupinou sú paradoxne i zdravotnícki pracovníci.

Ich nevýhodou je ľahší a rýchlejší prístup k liekom. Nevýhodou je ich namáhavé a stresové zamestnanie. Profesionálny stres a ľahká dostupnosť môžu byť pre zdravotníckeho pracovníka vstupnou bránou k nebezpečnej liekovej závislosti.

Strom Zdravia 2