Zdravé starnutie

Zdravie má v starobe rozhodujúce postavenie.

Nevieme si predstaviť pokojnú a plnohodnotnú starobu bez zdravia. Zdravie je predpokladom dlhého a kvalitného života. Predpokladom aktívnej a plnohodnotnej staroby. Strata zdravia znamená stratu pokoja a radosti zo života. Život bez zdravia sa mení na každodenný zápas. S chorobami, čakaním u lekára, vysokými nákladmi na liečbu a súvisiacimi obmedzeniami. Pekná a radostná staroba môže byť naplnená pokojom, radosťou a aktivitou.

Začnime s optimizmom !

Potešenie a radosť dávajú životu úplne iný rozmer. Optimizmus pomáha a dodáva energiu. Je to podmienka šťastného života, ale i podmienka úspešnej liečby v prípade ochorenia. Optimizmus pomáha prekonávať ťažkosti a prekážky.

Optimizmus je tesne spojený so smiechom.

Smiech, humor a dobrá nálada predlžujú život. Smiech podporuje vylučovanie hormónov šťastia a posilňuje imunitný systém. Brzdí tvorbu stresových hormónov. Smiech je nákazlivý, prenáša sa na okolie. Veselý človek prináša dobrú náladu. Býva výborný spoločník. V spoločnosti vítaný a obľúbený. Taký človek nebýva sám a nežije v izolácii. Zostaňme pri izolácii. Nič nie je väčšou pohromou pre starého človeka, ako práve izolácia. Izolácia od okolia, od ľudí a vonkajších podnetov býva pre starého človeka často vstupenkou do problémov a ťažkostí.

Staroba je obdobie bilancovania. Obdobie zamyslenia nad zmyslom života.

Základnou potrebou človeka je naplnený život spojený s pocitom vnútornej spokojnosti a dôstojnosti. S tým súvisí spôsob myslenia, emocionálne prežívanie a vnútorná rovnováha. To sú významné predpoklady pre zdravý život v starobe. Starý človek by mal mať dosť rozumu a skúseností, aby sa vyhýbal zbytočným stresom. Mal by sa vyhýbať konfliktom a záťažovým situáciám. Mal by sa vyhýbať negativistom, ktorí vyčíňajú v jeho okolí. Od nich nič dobré nehrozí. Len prázdne reči a katastrofické scenáre. To nikoho neposunulo dopredu. Nikomu neprinieslo optimizmus, ani pocit spokojnosti. Naopak, len blbú náladu. Naopak. Ten, kto sa správne stravuje, kto má dostatok spánku a pohybu. Kto sa vyhýba sa stresom a negatívnym civilizačným vplyvom, ten má všetky predpoklady pre dobré duševné zdravie.

Teraz jedna dôležitá vec. Pamäť!

Pre človeka nanajvýš potrebná a nevyhnutná potreba. Staroba je obdobie, kedy často dochádza k zhoršovaniu, až strate pamäti. S tým je spojená postupná degradácia osobnosti, strata kvality života a postupná odkázanosť na pomoc okolia. Preto je potrebné stále trénovať pamäť čítaním a štúdiom, získavaním nových poznatkov a vedomostí. S tým súvisí sledovanie života naokolo, sledovanie súčasného diania doma, v spoločnosti i vo svete. Hľadať podnety, znamená rozmýšľať.

Rozmýšľať znamená trénovať pamäť.

S tréningom mozgu a pamäti súvisí i rozvíjanie komunikácie s okolím. Komunikácia s ľuďmi je dôležitá. Udržuje starého človeka v duševnej kondícii, stimuluje ho k rozmýšľaniu a pohotovosti. Motivuje ho k sledovaniu a získavaniu nových poznatkov a vedomostí, neumožňuje mu stagnovať. Komunikácia s rodinou, priateľmi, známymi a susedmi je pre starého človeka základným predpokladom pre udržanie dobrej duševnej kondície. Starý človek by mal sledovať aktuálne informácie, lúštiť krížovky a rébusy. Mal by sa venovať sa hrám, ktoré cibria mozog a pamäť. Mal by sa vyhýbať nude a pocitom prázdnoty. Prekonávať  pohodlie a byť aktívny. Vo všetkých smeroch. Duševne a fyzicky. Nemal by sa vyhýbať spoločnosti a kultúrnym podujatiam. Návšteva divadla, alebo výstavy by mala byť súčasťou časového harmonogramu! Prináša veľa pozitívnych podnetov a príjemných pocitov a zážitkov. A tie starý človek potrebuje.

Strom Zdravia 2