Život je vzácny dar

Život je vzácny a neopakovateľný dar. Nezabúdajme na to !

Mali by sme si ho vážiť a byť vďačný, že sme dostali výsadu prežiť svoj vlastný život. Život nie je niekedy prechádzka ružovým sadom. Mnohí z nás prežijú ťažký a namáhavý život. Plný skúšok a sklamaní. Mnohí rezignujú a hľadia na svoj život ako na trest a prekliatie. To je smutné. Zabúdame, že v mnohých prípadoch my sami sme príčinou nášho vlastného nepodareného života. Náš nešťastný život je výsledkom nášho vlastného nerozumu, nezmyselných túžob a očakávaní, našej vlastnej slabosti a vlastných zlyhaní. Nadávame na všetko, len nie na seba.. Hľadáme príčinu všade naokolo, len nie u seba. Hľadáme skôr povrchné vysvetlenia a výhovorky. Nie skutočné príčiny.

My sami rozhodujeme o svojom živote.

Ako budeme žiť a čím svoj život naplníme. Rozhodnutie je na nás a predsa ako často podliehame vonkajším škodlivým vplyvom..Svoj život často naplníme nezmyselnými ambíciami, nereálnymi a zbytočnými očakávaniami. Podliehame reklame a davovej psychóze. Necháme sa zvádzať a inšpirovať nesprávnymi, povrchnými až hlúpymi príkladmi. Opičíme sa a kopírujeme smiešne pseudocelebrity. Naháňame sa za niečím, čo je úplne zbytočné a čo vôbec nepotrebujeme. Strácame čas, sily i energiu. Strácame ideály a prichádza frustrácia. Svoj život prešprintujeme. V zhone, v tlaku a problémoch.

Život môže byť o radosti, dobrých vzťahoch a viere v budúcnosť.

Svoj život môžeme vždy brať ako vzácny dar. Ako narábame s vzácnym darom ? S opatrnosťou, úctou a zodpovednosťou. Každý deň má svoju hodnotu. Každý deň môžeme naplniť radosťou a hodnotnými skutkami. Po čom tajne túži väčšina ľudí ? Nebude to ťažká odpoveď. Po zdraví a pokoji. Po dobrých a príjemných vzťahoch s ľuďmi. Po pocite žiť v príjemnom a zdravom prostredí s ľuďmi, ktorých máme radi. Človek nebol stvorený pre to, aby pracoval 14 hodín denne, aby len honobil materiálne statky a hnal sa za kariérou. Skutočný zmysel života nahradil zvláštny démon úspechu.

Nie je rozumné a správne rezignovať na život.

Žiaľ, stále viac sme toho svedkami. Mnoho ľudí rezignuje. Podlieha depresiám a úzkosti. Mnoho ľudí stráca potrebné vôľové vlastnosti. Ľudia zbytočne veľa pracujú, zbytočne sa naháňajú a zbytočne sa frustrujú. Strácajú čas, pokoj i radosť zo života. Nemajú čas rozmýšľať a plánovať. Často sa rozhodujú živelne a chaoticky. Vyčerpaný a unavený človek nerobí dobré rozhodnutia. Skôr podlieha vonkajším vplyvom a kopíruje okolie. Nechá sa ovládať pesimizmom, podlieha skepse a negativizmu. Nenechajme sa obrať o optimizmus. Zachovajme si pozitívny vzťah k životu. Náš život za to stojí. Život je dar, ktorý sme dostali z neba. Radostne a nezištne.

Každý z nás by mal svoj čas rozdeliť na prácu, rodinu, oddych a duchovný rozvoj.

Všetky tieto úlohy sú rovnocenné a rovnako dôležité. No, jedna asi najviac. To je náš duchovný rozvoj. Potrebujeme mať jasnú hlavu. Potrebujeme mať jasnú myseľ a potrebujeme poznať svoje vlastné hodnoty a priority. To nám dodá potrebný pokoj, nadhľad a rozvahu. Nebudeme ovce, ale rozumní, pokojní a zodpovední ľudia. Sústredení a koncentrovaní. Pochopíme zmysel a hodnotu života. Život je a vždy bude vzácnym darom. Prináša nám i náročné skúšky. Predovšetkým preto, aby nás posilnili a poučili. Nie preto, aby nás zničili. Pokoj a radosť sú najkrajším korením života. Môžeme sa tešiť z svojej rodiny, krásnych vzťahov, príjemných zážitkov a dobrého zdravia. Nikdy nie je neskoro. Vždy sa dá nájsť bod, z ktorého sa dá odraziť. Môže to byť celkom nenápadný bod, práve v tom je jeho význam a hodnota.

Strom Zdravia 2