Nedeľa je naša

Nedeľa je pre každého človeka synonymom pokoja a oddychu.

Dokonca i v dávnych ťažkých časoch, keď ľudia museli ťažko fyzicky pracovať, aby dokázali uživiť seba a svoje rodiny, rešpektovali a ctili tento deň ako svoj prirodzený sviatok. Prijímali ho ako deň oddychu. Dokonca i feudáli v stredoveku rešpektovali tento zákon. Sviatok znamená venovať tento deň Bohu, oddychu a svojej rodine. Pre veriacich ľudí je nedeľa zasvätený deň, pre ateistov deň zaslúženého a potrebného oddychu a relaxácie.

V dnešných časoch sme svedkami búrania tohto storočiami rešpektovaného práva a pravidla.

Nákupné centrá a hypermarkety majú svoje zákony. Obhajujú  ich svojimi pseudoargumentami o tom ako vychádzajú v ústrety ľuďom a zákazníkom. Zamysleli sme sa niekedy nad tým ako žijú tie tisíce ľudí, ktorí tam pracujú ? Strácajú právo na svoj sviatočný deň. Prakticky nepoznajú, čo to znamená nedeľa. Nedeľa im splýva s ostatnými dňami. Poznajú len pracovné smeny a ich harmonogram. Nepoznajú nedele ani sviatky. Nenormálnosť a nespravodlivosť. Naozaj je nevyhnutné robiť nákupy v nedeľ ? Nie je to škoda ? Nie je škoda stráviť nedeľné dopoludnie bezduchým prechádzaním po nákupných centrách ? Nič proti nakupovaniu. Je to prirodzená potreba zaobstarať pre seba všetky potrebné veci a služby. Je dobré, že máme dobré obchody s veľkým výberom tovaru. Je to v poriadku, že si môžeme kúpiť kvalitné výrobky. Máme veľký výber a to je správne. Je to otázka miery. Kedy, koľko a ako často to robiť ? Často sa dočítame o závislostiach na nakupovaní. Často sú to deti a mladiství. Nákupné centrum sa mení na svätostánok. Väčšinu času a prostriedkov venujú nakupovaniu. Tento pud prestanú ovládať. Nakupovanie sa mení na mániu. Ako to vzniklo ? Kde je príčina ? Odpoveď je jednoduchá.

Základnou príčinou a dôvodom je zisk.

Základným motívom otvorených obchodov v nedeľu a vo sviatkoch je tvorba zisku. Napomáha tomu masívna a agresívna reklama. Prehnaný liberalizmus znamenal potlačenie a negáciu mnohých pravidiel a zákonov. Tradičné hodnoty sa strácajú, bagatelizujú a obchádzajú. Na prvom mieste je údajne zákazník.

Zákazník je zdroj zisku. Nejde tak ani o uspokojovanie potrieb ľudí ako o prosperitu obchodov.

Ľudia hromadia tovary, hromadia zbytočné veci, ktoré vlastne ani nepotrebujú. Podliehajú masívnej reklame a módnym vlnám. Podliehajú nekontrolovanému konzumu. Berú si drahé úvery s vysokými úrokmi za účelom kúpy krátkodobého spotrebného tovaru. Pomaly si začíname uvedomovať, ako vznikla dnešná kríza… Ako výsledok nadspotreby  a nadvýroby. Možno, keby nedeľa zostala voľným dňom, bolo by tých problémov o niečo menej. Je tu návrh. Keď sa už zamýšľame nad riešením dnešnej krízy, skúsme začať od nedele. Nie je to cesta späť, ako tvrdia niektorí predstavitelia. Je to cesta správnym smerom. Budeme mať viac času pre seba. Viac času na zamyslenie, čo so svojim životom. Zistíme, čo je naozaj pre nás dôležité. A určite zistíme, že bez otvorených obchodov v nedeľu dokážeme dobre žiť.

Spôsob, akým človek žije, je napokon jeho právo. Má možnosť výberu.

Alice Walkerová

Strom Zdravia 2