Nedeľa je naša

Nedeľa je pre každého človeka synonymom pokoja a oddychu.

Dokonca i v dávnych ťažkých časoch, keď ľudia museli ťažko fyzicky pracovať, aby dokázali uživiť seba a svoje rodiny, rešpektovali a ctili tento deň ako svoj prirodzený sviatok. Prijímali ho ako deň oddychu. Dokonca i feudáli v stredoveku rešpektovali tento zákon. Sviatok znamená venovať tento deň Bohu, oddychu a rodine. Pre veriacich ľudí je nedeľa zasvätený deň, pre ateistov deň zaslúženého a potrebného oddychu a relaxácie.

V dnešných časoch sme svedkami búrania tohto storočiami rešpektovaného práva a pravidla.

Nákupné centrá a hypermarkety majú svoje zákony. Obhajujú ich argumentami o tom, ako vychádzajú v ústrety zákazníkom. Zamysleli sme sa nad tým ako žijú tisíce ľudí, ktorí v nich pracujú ? Strácajú právo na sviatočný deň. Prakticky nepoznajú, čo znamená nedeľa. Nedeľa im splýva s ostatnými dňami. Poznajú len pracovné smeny a ich harmonogram. Nepoznajú nedele ani sviatky. Naozaj je nevyhnutné robiť nákupy v nedeľu ? Nie je to škoda ? Nie je škoda stráviť nedeľné dopoludnie bezduchým prechádzaním po nákupných centrách ? Nič proti nakupovaniu. Je to prirodzená potreba zaobstarať všetky potrebné veci a služby. Je dobré, že máme dobré obchody s veľkým výberom tovaru. Je v poriadku, že si môžeme kúpiť kvalitné výrobky. Máme veľký výber a to je správne. No všetko je otázka miery. Kedy, koľko a ako často to robiť ? Často sa dočítame o závislostiach na nakupovaní. Často ide o deti a mladistvých. Nákupné centrum sa mení na ich svätostánok. Väčšinu času a prostriedkov venujú nakupovaniu. Tento pud prestanú ovládať. Nakupovanie sa mení na mániu. Základnou príčinou a dôvodom je zisk. Základným motívom otvorených obchodov v nedeľu je tvorba zisku. Napomáha tomu masívna a agresívna reklama. Tradičné hodnoty sa strácajú, bagatelizujú a obchádzajú. Na prvom mieste je údajne zákazník.

Zákazník je zdroj zisku. Nejde o uspokojovanie potrieb ľudí, v prvom rade ide o prosperitu obchodov.

Ľudia hromadia tovary a zbytočné veci, ktoré vlastne ani nepotrebujú. Podliehajú masívnej reklame a módnym vlnám. Podliehajú nekontrolovanému konzumu. Berú si drahé úvery s vysokými úrokmi za účelom kúpy krátkodobého spotrebného tovaru. Možno, keby nedeľa zostala voľným dňom, bolo by problémov o niečo menej. Voľná nedeľa je cesta správnym smerom. Budeme mať viac času pre seba. Viac času na zamyslenie. Možno lepšie zistíme, čo je naozaj pre nás dôležité. A pritom zistíme, že v nedeľu bez otvorených obchodov dokážeme žiť a voľne dýchať.

Strom Zdravia 2