Ako pracovať s rozumom

Práca je dôležitá. Nie je len zdrojom obživy, ale prináša i vnútorné naplnenie a zmysel života.

Život bez práce znamená postupne stratu dôstojnosti a sebadôvery. Ľudia, ktorí stratili prácu, by vedeli o tom rozprávať. Veľkým šťastím býva, ak sa stane práca i zdrojom radosti a vnútorného uspokojenia. Všetci máme svoje túžby a predstavy. O takej práci, ktorú by sme mali radi a ktorú túžime robiť. Vždy sa nedá vyberať. Často musíme robiť i takú prácu, ktorá nie je podľa našich predstáv. Žiaľ, situácia na pracovnom trhu je napätá a komplikovaná. Rozhodujú rôzne aspekty. Finančné ohodnotenie, ale i dostupnosť, či pracovné podmienky. Veľa ľudí musí za prácou cestovať. To je často veľmi namáhavé. Zasahuje to do integrity rodín. Predstavuje veľkú záťaž. Časovú i finančnú.

Pracujeme veľa. Snažíme sa zarobiť, čo najviac peňazí.

Chceme naplniť svoje potreby. Osobné potreby i potreby svojej rodiny. Nepozeráme veľmi na svoje zdravie a reálne možnosti. Pracujeme veľa, ale často neefektívne. Plody našej námahy nie je úmerné množstvu času a práce. Zisky idú niekam inam.. Workoholizmus sa stal takmer modlou modernej spoločnosti. Poznáme ľudí, ktorí stále pracujú. Pracujú i počas sviatkov a dovoleniek. Workoholizmus je závislosť. Závislosť na práci. Workoholik si život bez práce nevie predstaviť. Postupne stráca zdravie, rodinu, priateľov i zdravý rozum.

Práca s radosťou je veľkým darom a šťastím.

Často to začína nadšením. Nadšenie môže byť pozitívnym hnacím motorom. Zdrojom sily a elánu. Práca s nadšením prináša radosť i naplnenie. Drobné neúspechy nás nedokážu tak rozladiť. Sú len sprievodným javom na našej ceste. Je veľkým šťastím, nájsť prácu, ktorá nám prináša radosť. Začať treba vo vlastnej hlave. Väčšina ľudí sama nevie, čo by chceli robiť.. Sami nevedia, čo ich baví a čo by im prinášalo radosť.. Potom to býva ťažké. Neustále skúšanie, výstrely do tmy. Absencia cieľov. Sklamania a frustrácia. Nechuť, až odpor k práci.

Život bez práce je nuda.

Nuda je veľmi nebezpečná. Degraduje osobnosť. Oslabuje fyzické i duševné schopnosti. Postupne rozkladá pracovný i osobný potenciál. Nuda to je nespokojnosť a nechuť zároveň. Bezcieľny život. Veľa mladých ľudí dnes nepracuje. Z objektívnych, ale i subjektívnych príčin. Aký je následok ? Drvivá väčšina z nich sa nudí. Nenachádza vnútorné naplnenie. Stráca pracovné návyky. Prekonať nudu je stále ťažšie. Strácajú sa rozumové i vôľové vlastnosti. Práca nám spoľahlivo dokáže zbaviť nudy. Býva to bolestivé, ale účinné.

Rozumní ľudia nielen pracujú, ale i spolupracujú.

Je to ľahšie a oveľa efektívnejšie. Schopnosť navzájom dobre spolupracovať je významná a dôležitá devíza. Dvom to ide vždy ľahšie.. O desiatich ani nehovorím. V prax to znamená, nesúťažiť, ale spolupracovať. Spolupráca je viac ako nezdravá rivalita. Vyhneme sa mnohým konfliktom. Z práce máme oveľa viac radosti, ale i praktického úžitku.

Prácu robme s láskou, ale i s rozumom.

S láskou preto, lebo plody našej práce prinášajú úžitok iným. S rozumom preto, lebo nie sme stroje, ale ľudia. Nezabudnime oddychovať a venovať čas svojej rodine. Snažme sa oddeľovať prácu od súkromia. Nezabúdajme na svoj osobný a duchovný rozvoj. Nezabúdajme ani na svoje zdravie. Potrebujeme i oddych, pohyb a čas pre seba. Práca je dôležitá. Ale život nie je len práca. Veľkým umením života je i vedieť odísť. Odísť a uvoľniť miesto mladým. Čas a život sa nedá zastaviť. Všetko raz začína a raz končí.

Strom Zdravia 2