Stres

Ľudí prenasledujú zdravotné problémy.

Každý deň sa stretávame s chorobami. S rôznymi zdravotnými ťažkosťami a rôznymi diagnózami. Čítame o nich v novinách a časopisoch. Počúvame o nich v rádiu i v televízii. Občas sa s nimi dostaneme do bezprostredného kontaktu. Vtedy, ak postretnú ľudí v našom okolí. Našich rodinných príslušníkov, našich priateľov, či spolupracovníkov. Dotkne sa nás to v tomto prípade nepríjemne a bezprostredne. Snažíme sa dozvedieť viac o danej chorobe. O jej príznakoch, o možnostiach liečby i o ďalších vyhliadkach chorého. Je to často bolestivá a chúlostivá otázka. Menovateľom týchto ochorení je, že sa týkajú konkrétneho človeka, alebo konkrétnej skupiny ľudí. Sú to napríklad choroby srdcovocievneho systému, nádorové ochorenia, cukrovka, poruchy pohybového aparátu a mnohé iné.

Stres sa odlišuje konkrétnych ochorení tým, že sa týka každého z nás.

Nevieme si dosť dobre predstaviť, ako ostať imúnny voči stresu. Ako sa mu vyhnúť ? Stres sa týka sa každého. Mladého, človeka v strednom veku, ale i starších ľudí. Je to takmer objektívna realita pôsobiaca v našom okolí. Fenomén dnešnej doby. Stres je prítomný prakticky všade. Kým v minulých storočiach ľudia zomierali po tisícoch na infekčné choroby, ktoré v epidémiách ničili mestá i národy, tak dnes je situácia iná. Pokrokom medicíny sa podarilo objaviť pôvodcov infekčných ochorení. Podarilo sa vyvinúť účinné lieky. Podarilo sa zvýšiť úroveň hygieny a zdravotnej starostlivosti. Infekčné choroby, hoci tu stále sú a dlho budú problémom, prestali byť tou povestnou kosou, ktorá nechávala za sebou tisíce bezbranných obetí.

Tak, ako v minulosti väčšina ľudí zomierala na epidémie, tak dnes mnoho ľudí zomiera na následky civilizačných ochorení, pod ktoré sa podpisuje každodenný stres.

Stres je dnes spoločným menovateľom väčšiny chorôb. Podiel stresu pri vzniku a vývoji ochorení srdca a ciev je úplne markantný. Rovnako tak pri vzniku rakoviny, či alergií. Pri úrazoch a iných chorobných stavoch je tiež potvrdený významný podiel stresu. Stres môže zhoršovať aj obezitu a často sa nedarí chudnúť, kým stres pretrváva.

Aké máme možnosti?

Na začiatku sú informácie. Správne, objektívne a komplexné informácie o strese. O jeho podstate, o jeho zvládaní, o pôsobení na človeka a jeho dôsledkoch. Objektívne informácie a poznanie problematiky sú základným kameňom úspechu. Krok smerom k jeho pochopeniu. Ako a kedy vzniká stres. Ako sa prejavuje a čo treba robiť. Problematika stresu je komplexná téma. Sú cesty, ktoré nám ukážu ako sa ho naučiť efektívne zvládať. Vždy je tu nejaká hranica. Hranica je individuálna. Hranica medzi primeranou záťažou a nadprahovou záťažou, výsledkom ktorej býva stres. Dôležitým krokom je objektivizovať svoj stresový stav a poznať vlastný stresový limit.

Stres je komplexný jav, ktorý má svoj fyzický a duševný rozmer.

Tieto stránky spolu súvisia. Všetci cítime, že dnešná rýchla doba prináša stále viac záťaže. Kladú sa na nás stále väčšie požiadavky. Heslom doby je viac a rýchlejšie. Má to hranice. Človek nie je stroj, nedá sa naprogramovať ako počítač. Nepracuje ako motor, nemôže zvyšovať a znižovať výkon a rýchlosť stlačením pedála. Ľudský organizmus funguje podľa svojich vlastných pravidiel. Nedá sa oklamať. A keď, tak len dočasne.

Strom Zdravia 2